Blev gjort opmærksom på vildledende markedsføring flere gange: Gav først påbud efter ni måneder

Styrelsen for Patientsikkerhed hørte om Receptor Oncologys behandlingstilbud to gange sidste år.

Heino Frederiksen og firmaet Receptor Oncology har reklameret for nanoknife-behandling mod prostatakræft. (© dr)

Mere end ni måneder.

Så længe gik der, fra at Styrelsen for Patientsikkerhed første gang blev gjort opmærksom på virksomheden Receptor Oncology, til at de udstedte et påbud om at stoppe virksomhedens vildledende markedsføring af en eksperimentel behandling mod prostatakræft.

I mellemtiden kunne Receptor Oncology ufortrødent fortsætte sin reklamering for behandlingen til over 200.000 kroner med løfter om at kunne helbrede mænd, der er ramt af prostatakræft.

Behandlingsformen er ikke godkendt af sundhedsmyndighederne til behandling af prostatakræft, og danske læger advarer mod at bruge den mod den type kræft. Desuden er manden bag virksomheden, Heino Frederiksen, ikke læge, selvom det er ham, der står for rådgivningen af de kræftsyge mænd.

Styrelse blev gjort opmærksom på virksomheden flere gange

Allerede i august sidste år blev Styrelsen for Patientsikkerhed gjort opmærksom på Receptor Oncology og Heino Frederiksen. Her udtrykte en overlæge sin bekymring over firmaet i en såkaldt bekymringshenvendelse til styrelsen.

I december 2018 blev styrelsen så gjort opmærksom på firmaet i endnu en bekymringshenvendelse fra en anden læge.

I samme måned udkom fagbladet Dagens Medicin med en artikel om Receptor Oncology, og i den oplyste styrelsen, at de nu ville gå ind i sagen og undersøge, om der var tale om vildledende markedsføring.

Alligevel får Heino Frederiksen først i starten af juni i år et påbud om at stoppe sin vildledende markedsføring af kræftbehandlingen på sin hjemmeside.

Det er altså over ni måneder efter den første bekymringshenvendelse, og seks måneder efter, at styrelsen offentligt har fortalt, at de vil gå ind i sagen.

Billede fra Receptor Oncologys hjemmeside.

Styrelse undersøgte først påstået lægeteam

Alternativ behandling, der foretages af ikke-autoriserede sundhedspersoner som Heino Frederiksen, er ikke omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn.

Men da alternative behandlere er underlagt reglerne om markedsføring af sundhedsydelser, kan styrelsen på eget initiativ eller på baggrund af klager eller indberetninger gribe ind over for vildledende markedsføring.

Alligevel gik der altså et halvt år, fra at styrelsen havde meldt ud, at de ville gå ind i sagen, til at der blev givet et påbud.

Den månedlange reaktionstid skyldes ifølge Helle Borg Larsen, der er enhedschef i Sundhedsjura i Styrelsen for Patientsikkerhed, at styrelsen først var interesseret i at undersøge forholdet omkring det påståede lægeteam, der var tilknyttet Receptor Oncology, og som i givet fald også ville være omfattet af styrelsens sundhedsfaglige tilsyn.

- Styrelsen var på grund af Receptor Oncologys markedsføring indledningsvist optaget af, om markedsføringen var et udtryk for, at der var læger i Danmark, som medvirkede til de pågældende kræftundersøgelser og -behandlinger, fordi der blandt andet var tvivl om, hvorvidt den pågældende type behandling var forsvarlig, relevant og tilstrækkelig virksom. Manglende svar og en manglende bekræftelse af, at der var læger tilknyttet, forsinkede processen. Samtidig blev markedsføringen på virksomhedens hjemmeside ændret undervejs, forklarer Helle Borg Larsen i et skriftligt svar til DR.

Styrelsen forklarer videre, at gennemgangen af markedsføringen først blev færdiggjort i starten af maj, og at de derefter gav Heino Frederiksen mulighed for at blive hørt.

Da han ikke reagerede på høringen, blev påbuddet om at stoppe den vildledende markedsføring så givet 7. juni.

Heino Frederiksen står bag firmaet Receptor Oncology.

- Påbud er generelt udtryk for overtrædelse af alvorlig karakter

I begrundelsen for det påbud, der er givet Receptor Oncology, skriver styrelsen, at de på baggrund af en gennemgang af markedsføringen vurderer, at hjemmesiden er usaglig og vildledende, og at der umiddelbart anvendes urigtige oplysninger, der er i strid med loven.

Helle Borg Larsen vil ikke kommentere sagens alvor over for DR, men fortæller, at påbud generelt i sig selv er udtryk for en alvorlig overtrædelse af reglerne om markedsføring af sundhedsydelser.

- Styrelsen for Patientsikkerhed udtaler sig ikke om enkeltsager. Vi kan dog oplyse, at kræftpatienter er en særligt sårbar gruppe, der kan være modtagelige og letpåvirkelige af en pågående og aggressiv markedsføring. Derfor stiller lovgivningen også høje krav til markedsføringen. Påbud fra styrelsens side er derfor generelt et udtryk for, at overtrædelsen er af alvorlig karakter, lyder det i det skriftlige svar.

Styrelsen kan – på lige fod med alle andre borgere – politianmelde en alternativ behandler, hvis de mener, at behandleren kan stilles til ansvar for selve behandlingen i en straffesag ved domstolene. På samme måde kan de politianmelde en alternativ behandler, hvis de ikke efterlever det påbud, de har udstedt.

På Receptor Oncologys hjemmeside fremgår det nu også, at siden er under opdatering.

Heino Frederiksen har ikke ønsket at udtale sig til DR om, hvorfor han valgte at reklamere for den eksperimentelle behandling mod prostatakræft og for, at den var bivirkningsfri.