Boligejere føler sig snydt for kvadratmeter

Selskabet, der stod for byggeriet, er politianmeldt for vildledning, men afviser kritikken.

Da Palle Breinvig og hans hustru i 2014 leder efter en bolig med mere plads, falder de over byggeriet Strandgården på Amager Strand.

Der er tale om et projektbyggeri på tegnebrættet, så de har kun plantegninger og tal at forholde sig til på købstidspunktet.

Af salgsmaterialet fremgår det, at lejligheden har et nettoareal på 88 kvadratmeter, og da der ikke er andet oplyst, går Palle Breinvig ud fra, at arealet er baseret på de indvendige mål.

- Det er jo svært at forstå det på anden måde, end at de kvadratmeterangivelser, der står, svarer til den størrelse, rummene nu engang får, siger han.

Her ses plantegningen med de arealangivelser, som Palle Breinvig og de øvrige beboere troede var basseret på indvendige mål.

Mangler 16 kvadratmeter

Parret køber lejligheden og glæder sig til at få noget mere plads. De kan ikke få lov til at se lejligheden, mens byggeriet står på, og de kan heller ikke få lov at se andre tegninger end dem, de får i forbindelse med købet. Men få måneder før de flytter ind, går det op for dem, at deres nye hjem er væsentligt mindre, end de tror.

Det viser sig, at det indvendige areal ikke er 88, men kun 72 kvadratmeter. Blandt andet er børneværelset, som på tegningen er angivet til 14 kvadratmeter kun ti kvadratmeter stort, og badeværelset er skrumpet fra seks til fire kvadratmeter.

- Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at man kan slippe af sted med at sælge lejligheder på den måde, siger Palle Breinvig.

Sammen med 33 andre købere i Strandgården har han klaget til Forbrugerombudsmanden, der har undersøgt salgsmaterialet og vurderet, at der er tale om vildledende markedsføring.

- Salgsbrochuren indeholder plantegninger med oplysninger om lejlighedernes størrelse, og det fremstår, som om det er de indvendige mål. Men det er mål inklusive vægge, og det betyder, at lejlighederne fremstår mere rummelige, end de reelt er, så vi har politianmeldt virksomhederne bag, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Ifølge Forbrugerombudsmanden er nettoarealet altså udtryk for de indvendige mål.

Uenighed om arealbegreberne

Hos projetherren NPV stiller direktør Jens Schaumann sig uforstående overfor Forbrugerombudsmandens konklusion.

- Vi er noget forundrede over politianmeldelsen. Vi mener faktisk, at forbrugerombudsmanden er på gal kurs her, siger han og understeger, at NPV efter hans opfattelse har overholdt gældende regler i lovgivningen omkring markedsføringen af byggeriet.

Ifølge Jens Schaumann er nettoarealet lig med det tinglyste areal, som inkluderer hele eller dele af bygningens vægge.

- De arealer, der er anført, er tinglyste arealer, og de inkluderer ydervægge, en halv indervæg plus hele væggen mod trapperummet. Det betyder i sagens natur, at det areal, man oplever i den færdige lejlighed, kan divergere fra tegningen, siger han.

Jens Schaumann afviser altså, at nettoarealet er lig med de indvendige mål, men han medgiver, at informationen på plantegningerne for Strandgården kunne have været bedre.

- Vi kunne godt have været mere præcise omkring hvilken type areal, der er angivet, siger han.

Sagen om markedsføringen af lejlighederne i Strandgården ventes at komme for retten i 2019.

Facebook
Twitter