Danny fik afvist sin læge af forsikringsselskabet: 'De har løjet for mig'

Politikere vil nu styrke objektivitet ved lægeerklæringer i forsikringssager.

Danny Pedersen har både måttet kæmpe med generne, efter han slog hovedet, og Top Danmark.

- En ulykkelig situation, som det ikke er rimeligt, du skal presses ud i.

Sådan betegner de tre sundhedsordførere fra Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti det system, danske borgere risikerer at havne i med deres forsikringsselskab efter en ulykke. En problematik DR’s forbrugerprogram Kontant satte fokus på onsdag aften i programmet "Vi blev svigtet af forsikringen".

Omdrejningspunktet er den speciallægeerklæring, forsikringsselskaberne indhenter til at vurdere mén-graden hos skadelidte kunder.

Erklæringen udarbejdes af en speciallæge og skal være objektiv, men flere erstatningsadvokater undrer sig over, at flere forsikringsselskaber vælger bestemte læger, og at de lægers erklæringer gang på gang tegner et billede, der er medvirkende til, at sagerne falder ud til selskabernes fordel.

I Kontant medvirkede både Tryg Forsikring og Topdanmark. Begge selskaber afviser, at der er problemer med objektiviteten og understreger, at kunderne til enhver tid kan afvise den speciallæge, selskaberne anbefaler og pege på en anden.

Fik at vide at lægen ikke havde tid

Det forsøgte Danny Pedersen, efter han kom til skade med hovedet, men Topdanmark skrev tilbage, at den pågældende læge ikke havde tid.

Danny Pedersen kontaktede lægeklinikken, og her var svaret, at de ikke havde hørt fra Topdanmark, og at de i øvrigt havde flere ledige tider på det pågældende tidspunkt.

- De har klart brudt de regler, de selv påstår, de følger, og så har de løjet over for mig, siger Danny Pedersen.

Men det mener Topdanmark ikke.

- Der er sket en fejl mellem vores sagsbehandlere. Der skulle være sagt, at vi ikke er enige i valg af speciallæge, siger skadedirektør i Topdanmark Rasmus Ruby-Johansen til Kontant.

Efterfølgende foreslog Danny Pedersen flere forskellige speciallæger, men ingen af dem, ville Topdanmark acceptere.

Resultatet for Danny Pedersen og andre i samme situation er, at deres sag trækker ud i måneder eller år.

Foreslår national liste

Det skal der gøres op med, mener Peder Hvelplund (EL), Kirsten Normann Andersen (SF) og Liselott Blixt (DF). De vil derfor fremsætte et beslutningsforslag, der lægger op til, at forsikringsselskaberne skal benytte den udredning og de speciallægeerklæringer, der i forvejen er lavet i det offentlige, når en person har været ude for en ulykke.

- I tilfælde af, at der skal indhentes en fornyet speciallægeerklæring, skal skadelidte kunne vælge en speciallæge ud fra en national liste af anerkendte speciallæger, skriver ordførerne i et oplæg til beslutningsforslaget.

Det skal sikre en højere grad af objektivitet ved at forhindre, at forsikringsselskaberne vælger de samme speciallæger igen og igen.

Gør ikke situationen bedre

Men i brancheorganisationen Forsikring & Pension mener underdirektør Karina Ransby ikke, at der er behov for at ændre lovgivningen på området, da speciallægerne i forvejen er underlagt autorisationsloven.

- Der er helt fastlagte regler, der skal sikre, at patienterne får en objektiv og faglig kvalificeret, uvildig undersøgelse, når der udarbejdes speciallægeerklæringer. Der føres også tilsyn med det af myndighederne, og opstår der tvivl om objektiviteten, kan der klages til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Jeg har svært ved at se, hvordan det, ordførerne foreslår, adskiller sig fra det system, man har i dag. Her får du som skadelidt mulighed for at vælge mellem forskellige speciallæger på et tidspunkt og et sted, der passer dig bedst, siger Karina Ransby.

Hun mener ikke, at beslutningsforslaget vil ændre væsentligt på situationen.

- Det skal jo ikke forstås på den måde, at vi ikke vil lytte og ikke kan lave forbedringer. Vi kan bare ikke se, at det forslag, ordførerne kommer med, gør situationen bedre. Faktisk frygter vi, at det vil gøre systemet mere bureaukratisk, siger hun.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk