Energispareordning: 'Kraftige indikationer' på snyd med dine penge

Energispareordningen, som du er tvunget til at betale til, bliver tilsyneladende misbrugt, når der søges om tilskud.

En lang række energirådgivningsselskaber undersøges lige nu for snyd med den energispareordning, vi alle betaler til via vores energiforbrug.

Undersøgelsen er sat i værk, efter en rapport har påvist en voldsom mængde fejl ved en stikprøvekontrol. Ud af 40 undersøgte sager er der fundet fejl i de 37.

- Generelt set er resultatet af kontrollen på ingen måde opmuntrende. Fejlprocenten er overordentlig høj, skriver det rådgivende ingeniørfirma Viegand Maagøe i den interne rapport til Energistyrelsen.

- Det er generelt svært at påvise snyd, hvilket vi ikke har gjort i nogle sager, men vi mener, der er kraftige indikationer herpå, hedder det videre.

Sådan foregår det

I de undersøgte sager er der udbetalt energitilskud i forbindelse med installation af fyr i landbruget.

Det foregår ved, at en landmand fx køber et ny halmfyr til opvarmning på sin gård.

Det er en konkret energiforbedring, og derfor kan landmanden søge om tilskud fra Energispareordningen, der administreres af Energistyrelsen.

Landmanden får hjælp til at søge tilskuddet af de såkaldte energirådgivningsselskaber, der er specialiseret i at søge tilskud.

Ofte er det energirådgivningsselskabet eller producenten, der kontakter landmanden og forelægger ham muligheden for at købe et nyt fyr med tilskud.

Oppustede energibesparelser

Tilskuddet beregnes ud fra, hvor stor energibesparelse der er ved at skifte fyret ud.

Men ifølge rapporten har de undersøgte energirådgivningsselskaber pyntet på den forventede energibesparelse og dermed fået udbetalt mere i tilskud, end de var berettiget til.

Kort sagt har den enkelte rådgiver indberettet, at det gamle fyr gav en ringere ydelse, end tilfældet var, mens det nye fyr yder mere, end det reelt gør. På den måde ser det altså ud, som om udskiftningen giver en større energibesparelse, end tilfældet er.

DR’s forbrugerprogram Kontant har talt med et af de undersøgte energirådgivningsselskaber, og her afviser den administrerende direktør, at der skulle være tale om snyd.

Et stort tag-selv-bord

Men Kontant har også talt med en mand, der igennem otte år har arbejdet for flere forskellige energirådgivningsselskaber, og ifølge ham er der tale om bevidst snyd med ordningen.

- Folk har fået det igennem, de har ønsket, så det har været ét stort tag-selv-bord. Det er snyd, og der har ikke rigtig været nogen kontrol med det, siger manden, der ønsker at være anonym.

Ifølge ham er det store beløb, der har været i spil og er blevet snydt med.

- Hvis vi snakker halmfyr hos en ganske almindelig svineproducent, så er det små 100.000 kr. mere, end man har været berettiget til, fortæller han.

Minister: Det kan få et retsligt efterspil

Energispareordningen sorterer under forsynings-, klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V). Han har tidligere lukket andre dele af ordningen på grund af snyd med tilskud, og må nu forholde sig til endnu en sag i rækken.

- Jeg er meget, meget utilfreds. Ikke alene på baggrund af den her sag, men hele rækken af sager, som klart for mig tegner et billede af, at den ordning ikke har fungeret ordentligt. Det er også årsagen til, at jeg helt lukker ordningen ned i 2020, og vi finder et bedre alternativ. Det er en aftale, som samtlige Folketingets partier står bag, siger Lars Christian Lilleholt.

Ifølge ministeren kan det både få retslige og økonomiske konsekvenser, hvis det viser sig, at der har været tale om bevidst snyd med tilskudsordningen fra energirådgivningsselskabernes side.

- Viser det sig, at der er noget at komme efter, vil jeg selvfølgelig kræve pengene betalt tilbage, ligesom vi heller ikke vil holde os tilbage med eventuelle politianmeldelser, hvis det viser sig, at der er snydt, siger ministeren.