Energistyrelsen: Snyd kan ikke afsløres bagudrettet

Ifølge styrelsen blokerer persondataloven for, at snyd med Energispareordningen kan komme frem i lyset.

Frederik Glob har selv afprøvet systemet med indberetninger, og der var ingen kontrol.

Forsynings-, klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) vil nu bede Energistyrelsen undersøge muligheden for at afsløre snyd med energispareordningen igen.

Konkret handler det om at afsløre dem, der har fået udbetalt energitilskud til den samme klimaforbedring flere gange.

- Der har været for mange fejl, og det vil jeg ikke acceptere. Når det er energiforbrugernes penge, det handler om, skal vi være sikre på, at pengene ender i de rigtige lommer, siger ministeren.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet fik i september 2017 kritik fra Rigsrevisionen for manglende kontrol af ordningen.

Rygterne kører i branchen

Et af problemerne har været, at virksomheder og private har kunnet søge og få udbetalt tilskud flere gange for den samme energiforbedring, uden det blev opdaget.

- Jeg har aldrig oplevet, at nogen af mine sager er blevet tjekket i alle de år, jeg har lavet det, siger Frederik Glob, der er selvstændig isolatør.

Han har løbende hørt rygter om snyd i branchen og besluttede sig for at tjekke, om det kunne lade sig gøre. Han indberettede derfor de samme fire energiforbedringer flere gange til forskellige energiselskaber og fik hver gang udbetalt tilskud for den samme forbedring flere gange.

- De blev godkendt og udbetalt uden problemer hver gang, siger Frederik Glob, der selv gjorde opmærksom på, at han fejlagtigt fik for meget i tilskud.

- Der er ikke noget system, der afslører, at de udbetaler penge på samme adresse flere gange, og det er jo fuldstændig tåbeligt, siger han.

Kan ikke afsløre snyd bagudrettet

DR’s forbrugerprogram Kontant har gang på gang afsløret, hvordan ordningen er blevet misbrugt i forbindelse med hulmursisolering og tilskud til halmfyr.

Sammen med kritikken fra Rigsrevisionen har det nu medført en lovændring, ligesom ministeren har afsat flere penge til kontrol for at lukket hullet for misbrug af ordningen fremadrettet.

Men ordningen har eksisteret siden 2008, og meget tyder på, at misbruget har stået på i årevis.

Derfor pålagde Rigsrevisionen også Energistyrelsen at tjekke ordningen for misbrug bagudrettet.

Men det kræver, at Energistyrelsen beder energiselskaberne oplyse, hvem de har givet tilskud til, og ifølge styrelsen vil det være et brud på persondataloven at samkøre de oplysninger.

Særlige forhold

Politikerne har altså indrettet en ordning, hvor det er umuligt at afsløre dem, der har snydt ved at indberette de samme energiforbedringer flere gange.

Men når særlige forhold gør sig gældende, kan man ifølge Datatilsynet samkøre oplysningerne, og det er den mulighed, Lars Christian Lilleholt nu vil have undersøgt.

- Hvis det viser sig, at der er mulighed for det, vil jeg tage en drøftelse med Energistyrelsen om, hvilke muligheder der er for også bagudrettet at foretage en samkøring, så man får mulighed for at finde ud af det, hvis nogen har fået dobbelt tilskud. Det er helt afgørende for mig, at vi kommer så langt ned i de her sager som muligt, siger ministeren.

Han påpeger desuden, at samtlige Folketingets partier har stemt for at lukke den nuværende ordning, når den udløber i 2020.