Familie måtte flytte, efter Jydsk Tagteknik forurenede hus og have med asbest

Tagfirmaet skulle rense et tag for mos, men sprøjtede sundhedsskadelig asbest ud over hus og have.

Mette Stengaard og hendes datter har ikke kunnet bo i deres hus i halvandet år på grund af asbestforurening.

Hvad der skulle have været en almindelig tagrensning af et parcelhus, er endt i et sandt mareridt for Mette Stengaard og hendes datter i Hillerød.

For to år siden hyrede Mette Stengaard Jydsk Tagteknik, efter hun havde læst firmaets gode Trustpilot-anmeldelser. Jydsk Tagteknik reklamerede også med at have vundet flere priser, så Mette Stengaard følte sig tryg ved at lade dem rense taget.

- Det lød, som om det var kvalitet, fortæller hun.

Husets tag er et 50 år gammelt eternittag, der indeholder asbest. Derfor skal det renses skånsomt og med helt specielt udstyr.

Mette Stengaard var ikke selv hjemme, da Jydsk Tagteknik rensede taget, men naboerne fortalte efterfølgende, hvordan to mænd fra firmaet udførte opgaven.

- De rensede taget med højtryksspulere. Der stod meterhøje vandskyer henover hovederne på dem, og vandet fossede ned over taget og ud over tagrenderne, fortæller Mette Stengaard.

Asbest kan give kræft

Asbest er et stof, som i mange år blev brugt til at lave tagplader. I 1986 blev det forbudt at producere tage med asbest, da stoffet viste sig at være sundhedsfarligt. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er asbest dokumenteret årsag til kræft i blandt andet lunger, strube og æggestokke.

Derfor er det også ulovligt at rense asbesttage med højtryksspulere, da det kan hvirvle støv med asbestfibre op i luften, hvorfra asbesten kan sprede sig i luften og indåndes af mennesker.

Da Mette Stengaard kom hjem til sit nyrensede tag, bar grunden da også tydeligt præg af, at Jydsk Tagteknik ikke havde overholdt sikkerhedsforanstaltningerne.

- Hele terrassen var fuldstændig fyldt med slam fra afrensningen, fortæller hun.

Tagrensningen har ifølge Mette Stengaard betydet, at familien ikke har kunnet bo i huset det sidste halvandet år.

- Jeg tør simpelthen ikke bo der, for jeg har en formodning om, at der kommer asbestfibre ind i huset, siger hun.

Bekymret for datterens helbred

Et ingeniørfirma har undersøgt huset og taget prøver af slammen, der ligger rundt i haven. Dets rapport slår fast, at der er omfattende forurening på grunden.

- Anbefalingen herfra er at udskifte hele taget samt lave oprensning af asbestforureningen. Oprensningen bør ske, efter der er udført en miljøscreening for vurdering af omfang, lyder det i rapporten.

Det er en stor opgave, synes Mette Stengaard, som samtidig er bekymret for, hvilke konsekvenser den fatale tagrensning kan få for hendes datters helbred.

- Man bliver først syg af asbest mange år efter. Men min datter var tre år, da hun legede her, og nu bliver hun måske ikke særlig gammel. Det bliver jeg da ked af at tænke på, siger hun.

DR’s forbrugerprogram Kontant har undersøgt flere sager med Jydsk Tagteknik, og en tidligere medarbejder fortæller, at mange af firmaets ansatte ikke er fagligt rustede til at håndtere de opgaver, de udfører.

- Det handler blandt andet om hulmursisolering, tagrenovering, rensning af tage og håndtering af asbest, fortæller den tidligere medarbejder, der ønsker at være anonym af hensyn til fremtidige jobmuligheder.

Jydsk Tagteknik: Huset skal blot rengøres

Kontant har i over en måned forsøgt at få Jydsk Tagteknik til at svare på, hvorfor de brugte højtryksspuling til at rense det asbestholdige tag.

Det har ikke været muligt at få et interview, men Jydsk Tagteknik har sendt et skriftligt svar.

Her skriver firmaet, at man er ked af, at der er sket fejl i Mette Stengaards sag i Hillerød, og at de fuldt ud anerkender, at de bærer en del af ansvaret. De mener dog, at grunden kan renses på to dage.

- Skønsrapporten siger, at ejendommen blot skal rengøres/renses, og at der ikke er kommet rensevand ind i beboelsesområdet, skriver de og forklarer, at de har overholdt reglerne.

- I dag bruger man en lukket rensekasse, der sender vandet ned i tagrenden. Her suger man vandet og sender det ind i et lukket filtreringssystem. Skønsrapporten konkluderer også, at der var brugt en rensekasse, lyder det fra Jydsk Tagteknik.

Mette Stengaards advokat siger, at de ikke er enige i, at huset blot skal rengøres. Ifølge advokaten konkluderer en rapport fra Dansk Miljøanalyse, at der er tale om kraftig asbestforurening på grunden.

Mette Stengaard har derfor lagt sag an mod Jydsk Tagteknik og venter nu på rettens afgørelse.