Fiskedød: Algebehandling udføres med ulovlige kemikalier

Analyse viser, at flere firmaer renser tag med giftige midler til skade for miljøet.

Når husejere landet over bestiller algebehandling af deres tag, kan det ende med døde fisk i åer og vandløb.

For selv om tagrenserfirmaerne reklamerer med miljøvenlig algebehandling og sågar lover kunderne, at de opsamler overskudsvæsken, så det ikke løber i kloakken, er der flere gange konstateret fiskedød som følge af tagrensning. Det kender de alt til i Kolding Kommune.

- Tagrensemidler er meget problematiske, og vi har desværre set mange eksempler på, at tagrensemidler har slået rigtig mange fisk ihjel, siger miljøtekniker i Kolding Kommune, Sten Frandsen.

Algebehandling af tage må alene foretages med de to produkter Neutralon og Algefri N., der begge er godkendt af Miljøstyrelsen. Men i flere tilfælde er algebehandling foretaget med et billigere produkt, der indeholder stoffet benzalkoniumchlorid, som ikke må bruges til algebehandling af tag.

- Der er firmaer, som bruger benzalkoniumchlorid. Det er et stof, som også findes i Rodalon, og tager man en liter Rodalon og hælder ud i et vandløb, vil fiskene dø. Vi snakker 0,3 milligram benzalkoniumchlorid per liter, så det er meget giftigt, og det er også derfor, det er så effektivt i forhold til alger, forklarer Sten Frandsen.

Lover miljøvenlig behandling

DR’s forbrugerprogram Kontant har modtaget flere henvendelser om tagrenserfirmaer, der benytter ulovlige midler indeholdende benzalkoniumchlorid, og i mindst 11 kommuner rundt om i landet, er der sager, hvor algebehandling er under kraftig mistanke eller dokumenteret har vist sig at forårsage fiskedød i åer, vandløb eller gadekær.

Et af de firmaer, der tidligere har benyttet benzalkoniumchlorid til algebehandling af tage, er det landsdækkende firma Alge-Stop.

I et tilfælde behandlede Alge-Stop et tag på en efterskole ved Odder og forurenede en nærliggende bæk, hvor fiskene døde. Sagen udløste en bøde på 40.000 kroner.

I en anden sag behandlede Alge-Stop et tag på en ejendom ved Aarhus, og her gik det ud over gadekæret, hvor fiskene døde, og ænderne måtte aflives. Den sag udløste en bøde på 60.000 kroner.

  • Efter en algebehandling ved Odder døde fisk i den nærliggende å.
  • Sagen fra Odder endte med en bøde til Alge-Stop på 40.000 kr.
  • I en anden sag fra Aarhus endte det med en bøde på 60.000 kr.
1 / 3

Direktøren i Alge-Stop, Jørgen Enggaard, driver også firmaet Alge Expressen. Begge firmaer sælger sig på miljørigtige løsninger.

- Vi følger udviklingen i samfundet, hvilket betyder, at vi kun tilbyder miljøvenlige tagrensninger, da vi ønsker at passe på miljøet, står der blandt andet på Alge Expressens hjemmeside.

Opsamlede ikke overskudsvand

Et andet landsdækkende firma, der ligeledes sælger sig på miljøvenlige løsninger inden for algebehandling, er Jydsk Tagteknik. Firmaet lover, ligesom Alge-Stop og Alge Expressen, at de bruger godkendte midler og opsamler overskudsvæsken.

Men da Ömer Akbulut fik algebehandlet sit tag, blev der ikke sat propper i nedløbsrørene og væsken blev ikke opsamlet.

- Det var i hvert fald ikke det, jeg så. Jeg ringede så til Jydsk Tagteknik og fortalte det, men de sagde bare, at det var ærgerligt, og at det kunne de ikke gøre noget ved, fortæller han.

En tidligere medarbejder hos Jydsk Tagteknik bekræfter, at flere kunder klagede over det manglende miljøhensyn, da han var i firmaet.

- Langt størstedelen af gangene blev det med at opsamle væske ikke udført. Kunderne ringede eller sendte en mail, hvor de reklamerede over det, fortæller den tidligere konsulent, der ønsker at være anonym.

En anden tidligere medarbejder, der også ønsker at være anonym, fortæller, at firmaet bruger et middel, der indeholder benzalkoniumchlorid.

- De bruger det til algebehandling af tage, fortæller han.

Analyse afslører benzalkoniumchlorid

For at teste påstanden om, at firmaerne bruger ulovlige midler og ikke opsamler overskudsvæsken, bestiller Kontant en algebehandling ved henholdsvis Jydsk Tagteknik og Alge Expressen.

En prøve af rensevandet fra henholdsvis Alge Expressen og Jydsk Tagteknik sendes efterfølgende til analyse på Aarhus Universitet, og her er der ingen tvivl.

- Der er helt klart benzalkoniumchlorid i prøven, siger Kai Bester, der er professor i kemi på Aarhus Universitet.

Prøven fra Jydsk Tagteknik indeholder 99,22 mg. benzalkoniumchlorid per liter.

Prøven fra Alge Expressen indeholder 7458,29 mg. benzalkoniumchlorid per liter.

Men analyseresultaterne kommer ikke bag på Kai Bester.

- Jeg er ikke særlig overrasket, for vi ved, at der bruges benzalkoniumchlorid på det her område. Vi ser døde fisk rundt omkring, og det hænger sammen med tagbehandling, siger professoren.

Firmaer: Der er sket en fejl

Jydsk Tagteknik ønsker ikke at stille op til et interview i Kontant, men i et skriftligt svar afviser firmaet, at de bruger ulovlige algemidler, og de skriver, at de altid samler overskudsvæsken op. Firmaet kalder det en fejl, hvis der er brugt ulovligt algemiddel og fastholder desuden, at behandlingen forlænger tagets levetid.

Jydsk Tagteknik har efterfølgende rettet deres hjemmeside, så deres algebehandling ikke længere omtales som miljøvenlig.

Hos Alge Expressen fastholder direktør Jørgen Enggaard, at de bruger det godkendte middel Neutralon til algebehandling af tag, så analyseresultatet kommer bag på ham.

- Det forstår jeg ikke. Vedkommende, der har lavet behandlingen, har taget af den forkerte dunk, for det skal vi ikke bruge til tag. Han har ikke været opmærksom nok og lavet en fejl. Det er beklageligt, at det er sket, siger Jørgen Enggaard og fastholder, at både Alge-Stop og Alge Expressen benytter lovlige midler til algebehandling.

- Det er jo ikke for sjov, at jeg sidste år købte 48.000 liter Neutralon og året før 127.000 liter. Hvis jeg ikke bruger det, hvor skulle jeg så gøre af det? Jeg køber ikke et produkt for ikke at bruge det, siger Jørgen Enggaard.

- Jeg har haft Algestop siden 2007, og der er helt anderledes styr på det, og jeg er godt i gang med at få Alge Expressen ind under samme principper, så der kommer styr på det, siger direktøren.

Kontant ville gerne have spurgt Miljøstyrelsen, om styrelsen er bekendt med omfanget af ulovlige kemikalier til algebehandling. Miljøstyrelsen har ikke ønsket at medvirke, men kontorchef i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion Kim H. Boesen har sendt et skriftligt svar.

- Det er altid virksomhedernes ansvar at kende og følge reglerne. Når firmaerne reklamerer med, at deres produkter er miljøgodkendte, og disse indeholder benzalkoniumchlorid, er det vildledende, og produkterne er ulovlige at anvende til formålet.