Forsinkede flypassagerer bedre stillet fra 1. juli

Trafikstyrelsen ændrer praksis på flere områder - blandt andet udregningen af, hvor lang en forsinkelse er.

Trafikstyrelsen ændrer nu praksis, når det gælder flyforsinkelser på en række områder.

Det sker, efter DR’s forbrugermagasin Kontant i maj påpegede, at styrelsen i næsten fire år ikke har fulgt den EU-dom på området, der siger, at en forsinkelse regnes til det tidspunkt, mindst én af flyets døre åbnes, og passagererne kan forlade flyet.

Hidtil har styrelsen anvendt det tidspunkt, kaptajnen trækker i håndbremsen og flyet holder stille, da det automatisk registreres af luftfartsselskaberne.

Men på et møde med luftfartsbranchen 24. maj, oplyser Trafikstyrelsen, at man pr. 1. juli 2017 ændrer kurs og fremadrettet vil følge EU-domstolens praksis.

Over eller under tre timer?

Reglerne siger klart, at flypassagerer har krav på erstatning, hvis et fly er mere end tre timer forsinket. Men udregningen af forsinkelsen giver og har givet anledning til et hav af retssager.

Det kender parret Caroline Greve Andersen og Frederik Olesen alt til.

Caroline Greve Andersen og Frederik Olesen måtte bruge otte måneder på at få de penge, de havde krav på.

På en tur til New York i december 2015 blev de forsinket næsten 3,5 timer. De skriver til Norwegian, men får afslag.

- Vi får at vide pr. mail, at flyet kun var forsinket to timer og 59 minutter, og at vi derfor ikke har ret til kompensation, siger Frederik Olesen.

Norwegian regner forsinkelsen, frem til hjulene rammer landingsbanen og kommer så lige under tre timer.

Trafikstyrelsen afviser også parrets klage, men i byretten tilkendes de kompensation, da retten følger EU-dommen på området.

Caroline Greve Andersen og Frederik Olesens sag tog otte måneder, men med Trafikstyrelsens praksisændring, bør sagerne fremadrettet kunne afgøres langt hurtigere.

Øger tilsynet

Undervejs på rejsen fik parret heller ingen information fra flyselskabet om deres rettigheder, hvilket de burde. Trafikstyrelsen oplyser, at man nu vil øge tilsynet med informationspligten.

- Styrelsen vil bede et udsnit af de passagerer, der klager til os for udbetaling af kompensation om at oplyse, hvorvidt de har modtaget information om deres rettigheder fra luftfartsselskabet, skriver Styrelsen i et referat fra mødet 24. maj.

Her blev det også slået fast, at sygdom blandt kabine- eller cockpitbesætningen ikke længere betragtes som en usædvanlig omstændighed. Derfor vil forsinkelser eller aflysninger af den grund også kunne udløse krav på kompensation.

Følger op i 2018

Flypassagerer har også krav på kompensation, hvis meddelelsen om aflysningen af en afgang sker mindre end to uger før det planlagte afgangstidspunkt.

Her vil Trafikstyrelsen fremover anvende det tidspunkt, passagererne modtager meddelelse om aflysningen. Hidtil har styrelsen anvendt tidspunktet hvor passagerernes rejseagent fik oplysningen.

Trafikstyrelsen vil evaluere situationen på området som følge af ændringerne i begyndelsen af 2018.

Se "Kontant: Flyforsinkelser for millioner"

Facebook
Twitter