GODE RÅD: Sådan kan du påvirke lokalplanen

(Foto: © Peter Frandsen Siggaard - DR Vejle, DR)

Kontant fortalte torsdag om en række boligejere, der føler, at deres kommune trumfede en ny lokalplan igennem, uden de kunne gøre noget ved det.

Kommunerne har imidlertid fulgt de regler, der gælder på området i forhold til at lægge planerne frem og sende dem i høring.

Hvis du vil være på forkant med eventuelle ændringer i lokalplanen for dit område, skal du involvere dig, før planerne er så langt fremme.

- Hvis du som borger vil have indflydelse, så skal du opdage det, før det sker. Du skal være opmærksom på, at kommunen begynder at arbejde med nogle planer for dit område. For den dag forslaget om en ny lokalplan kommer ud, vil løbet som regel være kørt, siger kommunalforsker Roger Buch til Kontant.

Henvend dig på kommunen

Hvis du gerne vil påvirke en ny lokalplan, gælder det altså om at komme i gang så tidligt som muligt, og inden høringsprocessen går i gang.

De fleste kommuner har en oversigt over gældende lokalplaner på deres hjemmeside. Ellers kan du henvende dig til teknisk forvaltning i kommunen og få oplyst, om dit område er omfattet af en lokalplan, og se, hvad der står i den. Spørg også til, om der er en ny lokalplan på vej.

Hvis der er punkter i lokalplanen, du er uenig i, kan du forsøge at påvirke processen i initiativfasen, planlægningsfasen, finansieringsfasen og fasen med de politiske forhandlinger. Disse faser ligger meget ofte før selve høringsfasen.

Gode råd

Hvis du får nys om, at der er en lokalplan på vej, som kan påvirke dig negativt, kan du:

  • Tale med kommunens forvaltningsafdeling og eventuelt søge om aktindsigt

  • Kontakte politikerne i de relevante udvalg - fx plan/miljø/teknik-udvalget via telefon og mail

  • Skrive læserbreve i de lokale medier

  • Starte en underskriftsindsamling

  • Organisere modstanden i beboergrupper