Gode råd ved en forsikringssag med personskade

Se, hvad du selv kan gøre for at fremme din sag, hvis du ender i en forsikringsstrid.

En forsikringssag kan udvikle sig til en langstrakt affære

Når uheldet er ude, er det godt at være forsikret.

Men selv om du har betalt din forsikringspræmie gennem mange år, kan du ikke automatisk regne med at få penge udbetalt, fordi du er kommet til skade.

Om du er berettiget til erstatning, beror på en konkret vurdering i hver eneste sag.

Der er derfor en række forhold, du skal overveje og være opmærksom på, når du anmelder en sag til forsikringsselskabet.

Du har indflydelse på valg af speciallæge

I forsikringssager med personskade kan forsikringsselskabet bede om at få udarbejdet en speciallægeerklæring i forbindelse med vurdering af mén-graden, der afgør, hvor mange penge der kommer til udbetaling.

Det foregår typisk ved, at forsikringsselskabet sender en række bud på egnede speciallæger, du som kunde kan vælge mellem.

Vær opmærksom på, at du ikke behøver at følge forsikringsselskabets anbefaling, da det hedder sig, at der skal være enighed om valget af speciallæge.

Du kan derfor også selv foreslå en eller flere speciallæger, som du gerne vil benytte dig af. Det kan tage tid at blive enige, men lægens erklæring kan have stor indflydelse på sagens udfald, så tiden kan være godt givet ud.

Har du allerede accepteret forsikringsselskabets anbefaling, men fortryder, skal du gøre selskabet opmærksom på det, så de kan aflyse tiden hos lægen.

Sørg i øvrigt for at læse de dokumenter du får fra forsikringsselskabet grundigt igennem og gør skriftligt opmærksom på det, hvis der er noget, du er uenig i, så du har dokumentation for sagsforløbet.

Hvis du vil klage over afgørelsen

Er du uenig i den afgørelse, forsikringen træffer eller sagsbehandlingen i øvrigt, kan du kontakte den person eller afdeling, der har sagen, og forklare dig.

Ændrer det ikke ved afgørelsen, kan du klage skriftligt til selskabet. Ifølge lovgivningen skal alle forsikringsselskaber have en klageinstans, du kan henvende dig til.

Er du stadig utilfreds med afgørelsen eller sagsbehandlingen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, men kun hvis sagen drejer sig om en forsikring, du selv har tegnet og vedrører private forsikringsforhold.

Får du ikke medhold hos Ankenævnet for Forsikring, er din sidste mulighed at indbringe sagen for domstolene.

En forsikringssag kan altså udvikle sig til en langstrakt affære, og alt efter sagens omfang og skadens karakter kan det være en god idé at overveje, om du har behov juridisk bistand tidligt i forløbet.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk