GUIDE Kend dine rettigheder som lejer

Se, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter du bor til leje.

Skimmelsvamp, skader på hårde hvidevarer eller store regninger i forbindelse med istandsættelse. Det er blot nogle af de udfordringer, du kan stå overfor, hvis du bor til leje.

Og som DR’s forbrugerprogram Kontant i dag kan fortælle, kan det ende i nogle helt groteske situationer. I programmet 'Bolighajer i Øhavet' står en række forbrugere frem og fortæller om, hvordan de føler sig snydt af deres udlejer, ikke har kunnet flytte ind i deres lejebolig til tiden eller boet i boliger fyldt med skimmelsvamp.

I sådan en situation er det vigtigt, at du som lejer har styr på dine rettigheder. I 2015 trådte en række ændringer af lejeloven i kraft, som påvirker dine rettigheder, hvis du har indgået din lejekontrakt efter 1. juli 2015. Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på:

Når du flytter ind i en lejebolig:

  • Før du underskriver en lejekontrakt, er det særlig vigtigt, at du læser alt det, der er fremhævet med kursiv, skrevet med understregninger eller står skrevet i §11 i lejekontrakten. Det er nemlig de bestemmelser, der kan fravige fra lejelovgivningens almindelige regler, og som du derfor skal være ekstra opmærksom på, inden du skriver under. Hvis du bor i et lejemål uden lejekontrakt, gælder lejelovgivningen i fuldt omfang.

  • Skriv ikke under på en lejekontrakt, medmindre du er helt enig i betingelserne. Det kan være en god idé at få gennemgået din lejekontrakt af organisationer som Lejernes Landsorganisation eller Danske Lejere, så du er sikker på, at den er i orden.

  • Husk altid at lave din egen indflytningsrapport, hvor du beskriver de fejl og mangler, lejemålet har ved indflytning, og send den til udlejer inden for 14 dage, efter du har modtaget dine nøgler. Indflytningsrapporten er dit bevis for den stand, lejemålet havde ved indflytning, og den er gældende ved udflytning, uanset hvad udlejer har skrevet i sin indflytningsrapport. Hvis ikke du gør dette, kan du risikere, at udlejer kræver, at du betaler for udbedringer ved udflytning, som du ellers kunne have undgået.

Mens du bor til leje:

  • Ved mistanke om eller fund af skimmelsvamp i din lejebolig skal du kontakte din udlejer med det samme. Derefter er det udlejers ansvar at sørge for, at boligen bliver undersøgt. Hvis undersøgelserne af boligen viser, at der er tale om skimmelsvamp, skal det efterfølgende afgøres, hvem der er skyld i problemerne. Hvis skimmelsvampen skyldes, at du som lejer har brugt boligen forkert, er det dig, der skal betale. Hvis skimmelsvampen derimod skyldes fejl eller skader i bygningen, er det udlejer, der skal betale. Hvis I ikke kan blive enige om skyldsspørgsmålet, eller udlejer ikke vil gøre noget ved sagen, har du mulighed for at klage til huslejenævnet i din kommune.

  • Hvem, der har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af lejeboligen, skal fremgå af lejekontrakten. Hvis ikke det står beskrevet i lejekontrakten, eller der ikke findes en lejekontrakt på lejemålet, er det udlejer, som har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse.

Når du fraflytter en lejebolig:

  • Udlejer kan ikke kræve total nyistandsættelse af lejeboligen, og du skal ikke aflevere lejemålet i bedre stand end ved indflytning. Som lejer skal du aflevere din lejebolig vedligeholdt, og udlejer kan kun kræve nødvendig vedligeholdelse. Det er altså ikke altid nødvendigt at male alle vægge, hvis man kun har boet i lejeboligen en kort periode, da udlejer må forvente almindelig slitage.

  • Udlejer skal udføre fraflytningssyn senest 14 dage, fra udlejer bliver bekendt med lejers fraflytning. Du er først fraflyttet, når du har afleveret nøglerne, hvorfor det er vigtigt at få en kvittering for aflevering.

  • Ved fraflytningssynet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport omhandlende lejemålets tilstand, og hvad der skal istandsættes i lejemålet. Det er vigtigt ikke at underskrive denne, medmindre du er helt enig. Hvis du først har underskrevet fraflytningsrapporten, risikerer du at skulle betale for alt det arbejde, rapporten omtaler, der skal udføres.

Læs mere om dine rettigheder som lejer hos Lejernes Landsorganisation og Danske Lejere.

Kilder: LLO og Danske Lejere.

FacebookTwitter