GUIDE: Sådan sikrer du, at din hjertestarter fungerer

Se hvad du skal gøre for at sikre, at der er strøm på batteriet og funktionsdygtige elektroder.

Hvis en person falder om med hjertestop, kan en hjertestarter være forskellen på liv og død.

Men det kræver, at der er strøm på hjertestarteren, ellers er den intet værd, og som DR’s forbrugerprogram Kontant i dag afslører, har der i flere tilfælde været problemer med de serviceaftaler, der skal sikre, at en hjertestarter bliver kontrolleret og får skiftet batteri regelmæssigt.

  • Har du ansvaret for en hjertestarter, og er du i tvivl, om der er strøm på, kan du i første omgang undersøge, om hjertestarteren er tilknyttet en serviceaftale.

  • Er den det, bør du kontakte udbyderen og få oplyst præcis, hvad aftalen indebærer, hvor tit der ydes service, om udbyderen står for at skifte batteri og elektroder og hvornår det sidst er sket.

  • Er der ikke tilknyttet en serviceaftale, bør du i første omgang undersøge hjertestarteren selv. Der findes en række forskellige hjertestartere på markedet, og der er forskel på, hvordan de viser, om der er strøm på batteriet.

Nogle hjertestartere har symboler som vist her:

I andre tilfælde vil hjertestarteren give alarm ved lyd, når batteriet er ved at være fladt. Det kan også være et lys, der indikerer, om batteriet skal skiftes. Læs vejledningen til den hjertestarter du står med og se, hvilket signal den giver.

Er batteriet fladt, skal det skiftes. Hvordan det gøres, varierer igen alt efter modellen. Kontakt udbyderen af den hjertestarter du står med for at få batteriet skiftet.

Elektroder skal også skiftes

I alle tilfælde gælder, at hjertestarteren skal kontrolleres jævnligt for at sikre, at den fungerer. Hjerteforeningen anbefaler derfor, at der udpeges en person, der har ansvaret for ugentligt at kontrollere, om en given hjertestarter er funktionsklar.

Vær også opmærksom på, at det ikke kun er batteriet, der skal tjekkes og skiftes med mellemrum. De elektroder, der sættes på kroppen ved et hjertestop, skal også skiftes. Udløbsdatoen står på pakken, og mange hjertestartere kræver ifølge Hjerteforeningen udskiftning af elektroder hvert andet år.

Nationalt netværk

Hvad enten hjertestarteren er tilknyttet en serviceaftale eller ej, er det en god idé at tilmelde den det nationale netværk for hjertestartere under Trygfonden.

På den måde bliver hjertestarteren synlig for andre på Trygfondens hjertestarterkort, og samtidig vil Trygfonden sende påmindelser om service med fast interval. Du kan registrere din hjertestarter her.