Her er Jydsk Tagtekniks svar på kritik i Kontant

Jydsk Tagteknik har ikke ønsket at stille op til interview i Kontant, men har valgt at svare på skrift.

DR's forbrugerprogram Kontant undersøger i dag to byggesager, hvor selskabet Jydsk Tagteknik har haft det håndværksmæssige ansvar.

Jydsk Tagteknik har ikke ønsket at stille op til interview i Kontant. Selskabets talsmand, Per Telling, har i stedet sendt et skriftligt svar.

Her bringer Kontant Jydsk Tagtekniks svar i dets fulde længde:

Vi er selvfølgelig kede af, at der er sket fejl i de to sager i Hinnerup og Hillerød og anerkender fuldt ud, at vi bærer en del af ansvaret. Vi har over 10.000 byggesager om året, og heldigvis er det sjældent, at vi oplever denne type sager. Det er menneskeligt at fejle, og når det sker, gør vi vores yderste for at udbedre fejlene hurtigst muligt, ligesom vi dækker de omkostninger, der har været forbundet med dem. Det samme gælder i disse sager, hvor vi har tilbudt husejerne at udbedre skaderne med det samme.

Sagen i Hillerød

Skønsrapporten siger, at ejendommen blot skal rengøres/renses, og at der ikke er kommet rensevand ind i beboelsesområdet. Rengøringen/rensningen kan klares på 2 dage. Husejeren påstår, at Jydsk Tagteknik har renset taget med en såkaldt spulelanse, men det ville man aldrig gøre i dag. I dag bruger man en lukket rensekasse, der sender vandet ned i tagrenden, her suger man vandet og sender det ind i et lukket filtreringssystem. Skønsrapporten konkluderer også, at der var brugt en rensekasse. Vandskaden kom via en utæthed i taget og vi tager selvfølgelig ansvaret for, at vi ikke opdagede den, hvorfor vi også har tilbudt at udbedre skaderne.

Sagen i Hinnerup

Vi er i fin dialog med husejeren, og vi har tilbudt at hjælpe med genhusning, indtil byggesagen er afklaret. Vi har desuden et forligsmøde med husejeren og hans advokat, hvor målet er at finde en mindelig løsning på sagen til glæde for alle parter.

Vi er ikke enige i alle konklusioner i syn- og skønsrapporten, som ikke tager tilstrækkelig højde for husets alder og beskaffenhed. Vi har derfor stillet supplerende spørgsmål til skønsmanden, som vi forventer svar på medio oktober.

Byggebranchen bruger både faglært og ufaglært arbejdskraft

I byggebranchen har de fleste virksomheder glæde af både faglærte og ufaglærte medarbejdere. Selvom langt størstedelen af vores folk i Jydsk Tagteknik er uddannede håndværkere, har vi mange dygtige og erfarne ufaglærte ansatte. De løser opgaver, som ikke kræver en uddannelse - de er selvfølgelig oplært grundigt i at udføre opgaverne korrekt.

Der skal være en faglært medarbejder til stede, når vi løser opgaver, der kræver en uddannet håndværker. Vi accepterer selvfølgelig ikke, at vores medarbejdere løser opgaver, de ikke er kvalificerede til, og hvis det skulle ske, så har det naturligvis konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Vi kontakter altid utilfredse kunder og tilbyder udbedring

Vi bruger mange kræfter på at sikre vores kunders tilfredshed, og det betyder blandt andet, at vi får vores byggeledere til at kontakte de kunder, der har haft kritikpunkter på TrustPilot. Så aftaler de typisk et møde, hvor vi tager ud og kigger på problemet, som derefter kan udbedres. Det sker også at en kunde kan få en kompensation for en skade. Det mener vi er god kundeservice. Hvis kunden herefter er glad og tilfreds, sætter vi selvfølgelig pris på det, hvis de ændrer deres anmeldelse.

Årets Håndværker

Jydsk Tagteknik har været nomineret fem gange til Årets Håndværker og vundet to priser i tagkategorien. Det fremgik ikke tydeligt nok på vores hjemmeside, og det har vi selvfølgelig rettet op på.

Med venlig hilsen

Per Telling

Jydsk Tagteknik