Hvad skal man huske, før man hyrer en håndværker?

Det kan være en dyr og opslidende proces, hvis det håndværk, der bliver udført i dit hjem, ikke er i orden. Kontant har undersøgt, hvordan man kan komme håndværkerproblemer i forkøbet.

I aften undersøger Kontant håndværkertvister, der er gået over gevind. Men hvad kan man egentlig selv gøre? Kontant har spurgt jurist Johanne Back Sørensen fra Den Sociale Retshjælp i Aarhus.

1. Tjek, om firmaet er medlem af Byg Garanti

Ifølge Johanne Back Sørensen bør man som det første sikre sig, at det håndværkerfirma, man overvejer at benytte, er medlem af Byg Garanti. Det vil oftest stå på firmaets hjemmeside. Men der er firmaer, som snyder med mærket og lægger det på deres hjemmeside, selvom de ikke er medlem af garantifonden.

Det kræver lidt mere benarbejde at tjekke op på, om virksomheden rent faktisk er medlem, men det er godt givet ud i sidste ende, fortæller Johanne Back Sørensen.

Byg Garanti dækker tabet, hvis der er fejl eller mangler ved håndværkerarbejdet. Hvis et håndværkerfirma har tabt en sag i Byggeriets Ankenævn, men ikke kan betale kunden på grund af for eksempel konkurs eller ophør, dækker Byg Garanti.

2. Lav en udførlig kontrakt med håndværkeren

Når man har sikret sig, at firmaet er medlem af Byg Garanti, er det ifølge Johanne Back Sørensen vigtigt at udforme en kontrakt.

Jo mere specifik kontrakten er, jo nemmere er det at komme efter håndværkeren bagefter, siger hun.

I kontrakten skal der stå præcis, hvad der skal ske, hvordan tidsplanen ser ud og ikke mindst konsekvensen, hvis aftaler ikke bliver overholdt, eller hvis der er fejl og mangler ved det udførte arbejde. Uden en kontrakt er man underlagt de generelle bestemmelser i AB92 (de Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed red.), men disse regler er meget brede.

Der vil være rigtig mange tilfælde, hvor en given situation faktisk ikke falder ind under én af bestemmelserne i AB92, fordi det hverken er det ene eller det andet. Og så er der faktisk ikke noget at gøre, siger Johanne Back Sørensen.

Har man derimod lavet en udførlig kontrakt, er det den der gælder, og man kan lave et civilt søgsmål mod håndværkeren, hvis han ikke opfylder kontraktens forpligtelser.

3. Undersøg firmaets historik

Selvom en virksomhed har fået mange klager og mister ordrer, kan ejeren lukke ned og begynde forfra. Det kan derfor være svært at gennemskue, om den håndværkervirksomhed, man overvejer at benytte, overhovedet er en god forretning. Og går firmaet konkurs, mens du står med problemer, er det ikke sikkert, du får udbedringerne dækket.

Der er ikke nogen regler for, hvornår du kan lade din virksomhed gå konkurs. Og der er heller ikke nogen regler for, hvor mange gange du må gå konkurs, og hvor mange virksomheder du må oprette, fortæller Johanne Back Sørensen.

For at være på forkant kan det være en god ide at slå firmaets CVR-nummer op. Har virksomheden skiftet navn, adresse eller direktion mange gange, kan det være et faresignal. Du kan også slå ejeren af firmaet op på www.virk.dk for at se efter eventuelle konkurser.

Det sker nok oftere, end man lige regner med, at små virksomheder går konkurs, hvorefter ejeren starter noget nyt op. Så kan man måske leve et halvt år, så gør man det samme igen, siger Johanne Back Sørensen.