Hvor kommer vandet i kyllingen fra?

Analyse fastslår, at vandindholdet er for højt, men er der er tale om tilsat eller naturligt vand?

DR’s forbrugerprogram Kontant undersøger i denne uge mængden af tilsat vand i kyllingekød.

Her viser en analyse, som Fødevarestyrelsen har lavet for Kontant, at syv ud af ni pakker kylling indeholder mere tilsat vand end angivet på pakken.

Men hvad er tilsat vand?

Tilsat vand måles ved en EU-standardiseret analyse, hvor EU har fastsat en grænseværdi for mængden af naturligt vand i kyllingekød. Det vand, der er i kødet over grænseværdien, betegnes ’tilsat vand’.

Store udsving i det naturlige vandindhold

Efter Fødevarestyrelsens analyse for Kontant laver styrelsen en stikprøvekontrol for at teste indholdet af naturligt vand i kyllingekød.

Det resulterer i et notat til Kontant med følgende indledning:

Ifølge Fødevarestyrelsen viser prøverne altså store udsving i, hvor meget naturligt vand kødet indeholder, og styrelsen er derfor i tvivl om, hvorvidt parametrene i EU’s analysemetode fortsat er de rigtige.

- Det kriterium, man har lagt til grund for, hvor meget naturligt vand en kylling indeholder, har ændret sig med tiden, siger souschef i Fødevarestyrelsen Pernille Lundquist Madsen.

Forklaringen er angiveligt, at den genetiske udvikling af kyllinger har betydet, at de i dag indeholder mere naturligt vand.

Kontant har undersøgt den påstand og talt med firmaet Aviagen, der udvikler over 90 pct. af alle slagtekyllinger i Danmark. Aviagen fastslår, at det naturlige vandindhold maksimalt er øget med én procent som følge af den genetiske udvikling. Det bekræftes i øvrigt af en rapport til EU-kommissionen fra 2012.

Afviser Fødevarestyrelsens konklusion

Af notatet fremgår det videre, at Fødevarestyrelsen tog sagen op på et EU-ekspertmøde i marts.

Ifølge styrelsen er konklusionen på mødet altså, at analysemetoden ikke fungerer og skal opdateres, så den tager højde for et højere naturligt vandindhold.

Men da Kontant tager kontakt til formanden for EU-ekspertgruppen Dr. Alexander Bernreuther, har han svært ved at genkende Fødevarestyrelsens version af mødet.

- Der var et forslag fra Danmark om at hæve grænseværdien, men der blev ikke draget nogen konklusion om at hæve den, siger han.

Der er altså ikke truffet nogen beslutning om at opdatere forordningen, og den eksisterende lovgivning og analysemetode står ved magt.

- Der er ingen vej udenom. Alle medlemslande skal følge den gældende lovgivning, siger Alexander Bernreuther.

Trækker udmelding tilbage

Forelagt Alexander Bernreuthers udtalelser trækker Fødevarestyrelsen deres udmelding om, at forordningen skal opdateres tilbage.

- Jeg anerkender, at det ikke er den konklusion, formanden for ekspertgruppen synes, han har fået ud af mødet, siger Pernille Lundquist Madsen.

Souschef i Fødevarestyrelsen Pernille Lundquist Madsen fastslår, at der er for meget vand i den analyserede kylling.

Hun bekræfter desuden, at den analyse, styrelsen har lavet for Kontant, er udført korrekt, og at der i henhold til gældende lovgivning og analysemetode er for meget tilsat vand i de analyserede kyllingebrystfileter.

- Analysens resultater er, som analysens resultater er. Spørgsmålet er, hvor det vand kommer fra? Er det råvaren, der indeholder mere naturligt vand, eller er det fordi, der er optaget for meget vand undervejs (i slagteprocessen red.).

Tilbage står, at forbrugerne ikke kan vide, hvor meget vand de betaler for, når de køber kyllingebrystfileter i supermarkederne.

Facebook
Twitter