Kviklån-udbydere afviser kritik

Kontant har fået foretaget en undersøgelse af otte kviklånsudbydere, der viser, at de bryder markedsføringsloven i stor stil. Flere kviklån-udbydere afviser kritikken. Se deres svar her.

Mybanker har testet otte kviklånudbydere - se deres svar i artiklen. (© Danmarks Radio)

Mybanker har undersøgt otte kviklån-udbydere for forbrugerprogrammet Kontant.

Undersøgelsen viser, at alle otte udbydere bryder markedsføringsloven.

Nedenfor kan du se udbydernes svar på kritikken. Tre udbydere er dog ikke vendt tilbage med deres svar på kritikken.

Fra Kvikfinans:

Tak for mail. Beregneren er fjernet fra hjemmesiden.

Fra Ferratum (ejer også Kvikautomaten):

Ferratum ville gerne have haft mulighed for at medvirke i aftenens udsendelse for at understrege, at vi følger Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring af forbrugerkredit.

Ferratum mener ikke, Mybanker er en uvildig og troværdig ekspertkilde, bl.a fordi Mybanker for nyligt har modtaget kritik fra Forbrugerombudsmanden og tjener penge ved at sælge kunder videre til banker.

Mybankers kritik er misforstået og baseret på, hvordan de som privat virksomhed tolker gældende love og regler. Ferratum har kun fundet en enkelt fejl ud af de otte rejste kritikpunkter. Fejlen er nu rettet.

- Rente i løbetid for lån er et selvopfundet begreb, der må formodes at svare til debitorrente, men de er begge angivet og ikke ens.

 • Det er en fejlagtig tolkning af reglerne fra Mybankers side, når de påstår, at denne vejledning af forbrugeren er forkert.

 • Rente i løbetid er angivet som en hjælp til forbrugeren, der ikke forstår fagudtryk. Rente i løbetid er ikke det samme som debitorrenten, der udregnes pr. år. Da et mikrolån ikke har en løbetid på et år, bliver debitorrenten automatisk misvisende, derfor oplyser vi rente i løbetid, der er de reelle udgifter for forbrugeren.

 • Det er vores opfattelse, at det ikke er forbudt at give forbrugeren retvisende uddybende information, det står heller ikke formuleret i markedsføringsloven §14a, som vi følger. Det fremgår videre af kreditaftaleloven, at der skal oplyses standardoplysninger, hvilket vi gør.

- Lånets tilbagebetalingsbeløb svarer ikke til ydelsen.

- Lånets tilbagebetalingsbeløb er konsekvent beregnet forkert.

 • Mybankers præmis for udregningerne er forkerte.

 • Tilbagebetalingsbeløb og ydelse er to forskellige begreber.

 • Vi har forsøgt, men kan ikke genskabe Mybankers beregning. Og kan ikke genkende, at der er fejl.

 • Det ser dog ud til, at Mybanker har bygget deres beregninger ud fra et forkert grundlag, hvor de har forsøgt at oprette sig som ny kunde - her er der ikke et stiftelsesgebyr. For eksisterende kunder er der et stiftelsesgebyr, det bliver de oplyst om.

- Debitorrente og ÅOP er konsekvent beregnet forkert, fordi 2016 er et skudår

 • ÅOP er udregnet korrekt, da skiltning er fra og med den 1.marts 2016 og dermed ikke skal indeholde skuddagen. Jvf. kreditaftaleloven skal renten udregnes pr. år, og der skal ikke tages forbehold for skudår (“Hver måned antages at have 30,41666 dage (= 365/12), uanset om der er tale om et skudår.” Kreditaftaleloven, bilag 4, stk. 3).

 • At medregne skuddagen i standardeksemplet ville være vildledende, da det ville gøre ÅOP kunstigt lavere.

- En kredit er i beregningseksemplet fejlagtigt beregnet som et annuitetslån

 • Mybankers udregning er ikke korrekt.

 • Vi kan se i DR’s uddybning, at Mybankers præmis er, at der ikke er afdrag, hvilket ikke er korrekt. Da der månedligt er et minimumsafdrag på produktet Ferratum Kredit. Det står i Ferratums vilkår og betingelser.

- Gebyrets størrelse for at hæve på en kredit står ingen steder (kan dog stå på aftale)

 • Gebyrets størrelse er oplyst på låneaftalen.

- Renteskilt mangler

 • Ferratum følger Forbrugerombudsmandens vejledning Markedsføring af forbrugerkredit (er vedhæftet).

- Gebyrændringsklausul er ulovlig, jf. kreditaftaleloven

 • Her har Mybanker korrekt fundet en fejl. Banker må gerne ændre gebyrer, som er medregnet i ÅOP, men det må Ferratum ikke, da vi ikke er en bank. Fejlen vil blive rettet hurtigst muligt.

 • For en god ordens skyld vil vi oplyse, at ingen kunder er blevet påvirket negativt af denne formulering.

- Dokumenterer ikke den anprisende påstand ”klart er blandt de billigste på markedet”, jf. kreditaftaleloven

 • Det er ikke et krav i kreditaftaleloven.

 • Jvf. markedsføringsloven overholder vi den tolkning, som Forbrugerombudsmanden har ved netop at skrive "blandt de billigste" og dermed ikke hævde, at vi altid er billigst.

Fra 4Finance (Vivus og Zaplo):

Kære Mads

Under henvisning til jeres mail af g.d. skal jeg på trods af en usandsynlig kort svarfrist komme med den ønskede skriftlige reaktion på nedenstående.

Ad forkert beregningseksempel pga. skudår:

I henhold til vedhæftede lov nr. 535 (2010-05-26) om ”Ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet)” blev markedsføringslovens § 14 a indført.

I bestemmelsen er der en række krav til, hvilke standardoplysninger der skal fremgå ved et repræsentativt eksempel ved markedsføring af kreditaftaler.

For at klarlægge disse krav, er der til lovændringen udarbejdet bilag, hvoraf det fremgår, hvorledes de forskellige omkostninger skal beregnes. Af bilag 1, afsnit 3, nr. 3 fremgår det således;

”Tidsintervallet mellem de tidspunkter, der anvendes ved beregningen, udtrykkes i år eller brøkdele af et år. Et år antages at have 365 dage (skudår 366 dage), 52 uger eller 12 lige lange måneder. Hver måned antages at have 30,41666 dage (= 365/12), uanset om der er tale om et skudår.”

Ved et repræsentativt eksempel, skal der således ikke tages hensyn til, hvorvidt der er tale om et skudår eller ej.

- Ad manglende angivelse af ydelser:

VIVUS.DK udbyder lån, som skal tilbagebetales på én gang, hvorfor der kun er én ydelse.

Af låneberegneren fremgår datoen for tilbagebetaling, som maksimalt er 30 dage efter låneoptagelsen, idet kunderne ikke kan vælge en længere periode.

Endvidere fremgår tilbagebetalingsbeløbet, som notorisk er identisk med ydelsens størrelse, idet lånet skal tilbagebetales på én gang.

Der er således ikke tvivl om, at der alene er tale om én ydelse, hvilket i øvrigt også fremgår af lånevilkårenes afsnit 3 eller i de standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger (SECCI) i afsnit 2 :

”Lånet skal tilbagebetales i sin helhed inklusive renter senest på den aftalte forfaldsdag.” (lånevilkårene)

”Lånet ydes som et stående lån og tilbagebetales, inklusiv påløbne omkostninger på forfaldsdagen” (SECCI)

Ad rentetavle:

Af låneberegneren og de Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger (linket umiddelbart under låneberegneren) fremgår det, hvorledes det samlede tilbagebetalingsbeløb er opgjort.

Det fremgår også direkte af låneberegneren, hvor meget der betales i rente ved tilbagebetalingen.

Da hele lånet skal betales tilbage på én gang, vil selve lånebeløbet og de påløbne renter i sagens natur også blive tilbagebetalt på én gang, hvorfor der ikke vil restere ubetalte afdrag og renter, der skal oplyses om.

For god ordens skyld bemærkes det, at VIVUS.DK ikke opererer med et rentespænd, men at der skal betales en fast rente.

Ad Debitorrente og ÅOP ved lave lånebløb:

Vi har ikke konstateret nogen fejl i beregningerne, og det er i øvrigt svært at kommentere på en ukonkret ”beskyldning”. For så vidt angår bemærkningen i dette punkt om skudår henvises til ovenstående.

Facebook
Twitter