Minister om hjertestartere uden service: De skal kortlægges

Problematikken har været kendt i et år, men nu viser det sig, at den undersøgelse, Sundhedsministeriet har iværksat, er utilstrækkelig.

Magnus Heunicke vil nu have overblik over, hvilke hjertestartere der virker, og hvilke der ikke gør.

- Det kan jo virkelig være fatalt, hvis vi har mennesker, der vil redde liv, men får fat i en hjertestarter, der ikke virker, fordi den ikke er vedligeholdt. Det skal vi have ryddet op i.

Sådan lyder udmeldingen fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), efter DR’s forbrugerprogram Kontant i dag kan afsløre, hvordan service og vedligeholdelse af hjertestartere i flere tilfælde er overladt til tilfældigheder.

For at en hjertestarter virker, skal der være strøm på batterierne, og de elektroder, der sættes på kroppen, skal skiftes med jævne mellemrum.

Sker det ikke, risikerer man, at hjertestarteren ikke fungerer ved et hjertestop.

Kontant har undersøgt en række hjertestartere og kan i flere tilfælde konstatere, at batterier og elektroder er for gamle og for længst skulle være skiftet, men ikke er blevet det.

Har kendt til problemet i et år

Den problematik var allerede på den politiske dagsorden tilbage i november 2018, hvor daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) blev bedt om at redegøre for problemets omfang af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

- Det er ikke endeligt afdækket, hvor omfattende udfordringer med strømmangel til hjertestartere er. Sundheds- og Ældreministeriet har derfor iværksat en dialog med Hjerteforeningen og Trygfonden med henblik på at afdække området, skrev den daværende minister i et svar til udvalget.

Kontant har derfor forsøgt at finde ud af, om det er lykkedes at afdække problemets omfang.

Men nu viser det sig, at den igangsatte undersøgelse af problemets omfang er utilstrækkelig.

- For at være ærlig så er det ikke det reelle, de er ved at undersøge, for de har ikke de private hjertestartere med, og det er dem, det handler om. Så dybt suk fra mig. Jeg er nødt til at bede Sundhedsstyrelsen om at få den undersøgelse afsluttet, men på en måde, så de ikke kun tager de registrerede hjertestartere med, men alle hjertestarterne, siger Magnus Heunicke.

Jeg frygter en genoplivning, der går galt

Ifølge ministeren er det Sundhedsstyrelsen, der sammen med Trygfonden, KL og Danske Regioner er i gang med at undersøge området.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i Trygfondens hjertestarternetværk, hvor der i dag er 20.671 registrerede hjertestartere.

Men det er ikke alle hjertestartere, der er tilmeldt netværket, og ingen ved, hvor mange uregistrerede hjertestartere, der hænger rundt om i landet.

- Jeg ved ikke, hvorfor de hjertestartere ikke er med i undersøgelsen, men nu er det mit ansvar at sikre, at vi får lavet en kortlægning af, hvor der er hjertestartere og få lavet en strategi for, hvordan vi enten får sikret, at de bliver vedligeholdt, eller at man simpelthen piller dem ned, for det holder ingen steder, siger Magnus Heunicke og understreger, at der ikke er mere tid at spilde.

- Jeg synes, der er gået lang tid. Jeg frygter jo, at vi kommer til at se konkrete situationer med en genoplivning, der går galt, fordi der ikke er tjek på vores hjertestartere. Så derfor skal det her gå hurtigt, lyder det fra ministeren.