Møde i Skatteministeriet om svindel med eksportbiler

Skatteministeren har gjort det klart for branchen, at der skal ryddes op, ellers lukker misbrugt ordning.

Bilbranchen var mandag indkaldt til møde i Skatteministeriet til det, skatteminister Karsten Lauritzen (V) har betegnet som ”en kammeratlig samtale”.

Anledningen var den omfattende svindel med eksportgodtgørelsen, som DR’s forbrugerprogram Kontant afslørede i programmet ”Bedrag med brugte biler”.

Her kom det frem, at brodne kar i branchen har svindlet staten for millioner af kroner ved hjælp af den såkaldte selvanmelderordning, hvor eksportørerne selv fastsætter værdien af de biler, de eksporterer til udlandet.

Flere eksportører udnytter den tillidsbaserede ordning og sætter bilernes værdi kunstigt højt, så de på den måde får udbetalt en tilsvarende høj eksportgodtgørelse.

Har interesse i at stoppe svindlen

Afsløringen fik ministeren til at indkalde branchen til en snak om den nuværende ordning.

- Jeg har sagt til dem, at hvis man ikke kommer svindlen på området til livs, så beslutter vi politikere, at så skal man ikke have selvanmelderordningen. Det vil være til skade for deres forretning såvel som det danske samfund, siger Karsten Lauritzen til Kontant.

Ifølge ministeren mødte hans udmelding på mødet forståelse i branchen.

- Jeg oplever, at den lovlige del af branchen gerne vil spille med. Det er en fornuftig måde at komme videre på, for de har et detail- og hverdagskendskab til dem, der svindler, og de har også en interesse i, at svindlen bliver opdaget, siger Karsten Lauritzen.

Lovforslag på vej

På mødet bad han desuden den etablerede branche komme med idéer og forslag til, hvordan man kommer svindlen til livs, og flere af de indbudte organisationer efterlyste klarere regler og strengere krav til den dokumentation, der ligger til grund for vurderingen af bilerne.

Selv har ministeren bebudet en række stramninger på området, skrappere kontrol og mulighed for at smide svindlere ud af ordningen eller nægte firmaer adgang til den.

- Det kunne fx gælde personer, der har haft gæld over en vis størrelse til staten, eller har en konkursdom bag sig. Det er at sammenligne med en spiritusbevilling, som du heller ikke kan få, hvis du skylder det offentlige penge, siger Karsten Lauritzen.

Skatteministeren arbejder nu på et lovforslag, men afventer en redegørelse fra Motorstyrelsen om selvanmelderordningen.

- På baggrund af redegørelsen mødes de politiske partier i oktober for at finde ud af, hvad vi gør. Lovforslaget skal nok komme, men hvad det præcist indeholder, skal vi først drøfte partierne imellem, siger han.

Facebook
Twitter