PostNords besked til lille virksomhed: Vælg et andet produkt

Selskabet anbefaler quickbrevet, hvis det skal gå hurtigt, men Kjeld Ryes kransebånd til begravelser er flere gange kommet for sent.

- Man kan jo ikke stå til en begravelse og så mangle de ting, man skal bruge for at fuldende den dag, som er en stor sorg i livet.

Sådan siger Kjeld Rye, der driver Nordjysk Båndtryk, som blandt andet laver kransebånd til begravelser. Båndene bliver ofte bestilt med kort varsel, så Kjeld Rye er afhængig af hurtig og problemfri levering. Derfor benytter han sig af produktet Quickbrev, der ifølge Postnord er fremme dagen efter. Men han har flere gange oplevet, at quickbrevene er forsinkede.

- Jeg har det jo træls, når vores kunder ringer og spørger ”vores bånd er ikke kommet frem, hvad skal vi gøre?”. Nogle gange kan vi køre ud med dem, men andre gange kan vi ikke nå det, fordi det er langt nede i landet. Og det er jo heller ikke meningen, når man betaler i dyre domme for, at tingene skal nå frem, siger han.

Op mod 20 kransebånd er ifølge Kjeld Rye kommet for sent frem til begravelser, på trods af at han har sendt dem som quickbreve.

Kjeld Rye ved ikke præcis, hvor mange quickbreve, han har sendt gennem tiden. Hans kvalificerede bud er, at han har sendt mellem 5 og 40 quickbreve om ugen de seneste to år.

- Det er jo den sidste afsked og den sidste mulighed for at ære den, der er rejst væk, og så går det i vasken, siger Kjeld Rye, der er godt træt af Postnord.

- Jeg synes ikke, de kan være bekendt at have en servicevirksomhed, som annoncerer med den slags service, og så fungerer det bare ikke, siger han.

Blodprøver til analyse når ikke frem

Almindelige breve er PostNord politisk forpligtet til at levere inden for tre til fem hverdage. Men efter Folketinget afskaffede A-brevet i 2016, indførte Postnord selv det såkaldte Quickbrev, for at det – mod merbetaling – stadig skulle være muligt at få et brev frem dag-til-dag.

- Quickbreve er vores hurtigste brevprodukt. Quickbreve kan sendes i Danmark og når frem første hverdag efter indlevering, skriver Postnord på deres hjemmeside.

Hurtig levering er de ofte afhængige af på Vejle Sygehus, hvor de blandt andet analyserer blodprøver fra praktiserende læger og andre hospitaler i Region Syddanmark.

- Det er langt den største del, som skal være fremme hurtigt, fordi holdbarheden i prøverne ellers bliver overskredet, siger Nina Mogensen, der er funktionsbioanalytiker på Vejle Sygehus.

Hun har flere gange oplevet, at prøverne er forsinkede, og det giver problemer.

- Kemobehandling for en cancerpatient bliver fx bestilt på baggrund af de analysesvar. Hvis ikke de er klar, så kan behandlingen ikke foretages, siger hun.

Også et problem i andre regioner

Usikkerheden har ifølge Nina Mogensen gjort, at Region Syddanmark i højere grad benytter deres egen transportordning mellem de store sygehuse for at sikre, at vigtige breve når frem.

- Det gælder om at få hurtige svar til patienterne og hurtig behandling. Og det er ikke hurtige svar og hurtig behandling, at vi har prøver, der ligger og cykler rundt i postsystemet, siger hun.

Også Region Midtjylland og flere afdelinger i Region Nordjylland fortæller til Kontant, at de oplever problemer med leveringen af quickbrevene.

100 Quickbreve sendt rundt som test

Kontant har sat sig for at teste Postnords levering og har derfor sendt 100 quickbreve på kryds og tværs af landet 5., 12. og 14. marts i samarbejde med DR’s ni P4-distrikter.

Ifølge stikprøven nåede kun 75 af de 100 Quickbreve frem til tiden. En fjerdedel nåede altså ikke frem næste hverdag.

Postnords administrerende direktør, Peter Kjær Jensen, henholder sig til de tal for leveringskvalitet, som selskabet får fra det uafhængige analyseinstitut Quotas.

- De måler vores kvalitet til at være 93,4 procent i 2017. Historisk har kravet ligget på 93 procent, og det leverer vi på så ja, det er godt nok, siger han.

Vælg et andet produkt

I forhold til de forsinkede kransebånd mener Postnord, at de lever op til deres målsætning om at få 95 procent af Kjeld Ryes quickbreve frem til tiden.

- Det Kjeld Rye skal gøre, når han kan se, at der er noget, der haster, som han vil være sikker på kommer frem, er at sende det som en sporbar pakke eller som et kurerprodukt, og det kan vi også hjælpe ham med, siger Peter Kjær Jensen.

Samme melding får de hospitaler, der er afhængige af, at blodprøver og andet analysemateriale når hurtigt frem.

- Når vi forhandler med regionerne, ved de udmærket godt, hvad det er, de køber. De får en klar beskrivelse af, hvordan kvaliteterne ligger, og jeg tænker, det er op til dem at vælge de rigtige produkter, siger Peter Kjær Jensen.

Det du siger er altså, at hvis det er vigtigt nok, skal kunderne ikke vælge quickbrevet?

- Det jeg siger er, at vi leverer quickbrevet med 93-95 procents rettidighed dagen efter. To dage efter er det 98-99 procent og efter tre dage er de mere eller minde oppe på de 100 procent, siger Peter Kjær Jensen.

Han medgiver, at produktbeskrivelsen kunne være bedre, når det kommer til quickbreve.

- Vi har ændret hjemmesiden og opdateret det her, så det fremgår, at vi leverer over 93 procent til tiden, men stræber mod 95 procent, for det synes jeg faktisk er et stykke ordentlig information at give til vores kunder, siger Peter Kjær Jensen.

Se ”Kontant: Får vi post til tiden?” i aften 21.00 på DR1.

Facebook
Twitter