Sådan beregner Kontant afgiften på brugte biler

Selskabet Scanleasing har skruet værdien på flere biler voldsomt ned, hvilket giver store besparelser på registreringsafgiften.

DR’s forbrugerprogram, Kontant, fortæller i dag, hvordan leasingselskabet Scanleasing har skruet værdien på flere biler voldsomt ned.

Konkret drejer det sig om en VW Tiguan, der i løbet af to år er nedskrevet med 159.000 kr. og en BMW 530, der på to år er nedskrevet med 201.000 kr.

Kontant har gennegået bilernes stand med Frank Elkjær, der driver Frank Elkjær biler i Hedensted, og han finder intet, der berettiger så markante fald i værdien.

- Der er ikke noget at komme efter, lyder hans vurdering i forhold til standen på de to biler.

Sådan fastsættes bilernes værdi

Når registreringsafgiften på en brugt bil skal beregnes, skal man ifølge skattemyndighederne tage udgangspunkt i, hvad lignende biler med samme årgang, kilometerstand og udstyr er sat til salg til i offentligt tilgængelige annoncer på for eksempel bilbasen.dk, dba.dk og biltorvet.dk.

Man fratrækker så den dyreste og den billigste bil samt andre usammenlignelige biler og tager så et gennemsnit. Eventuelt korrigeres for kilometerstand og ekstraudstyr, hvis det ikke passer med den bil, man skal værdiansætte.

Sådan fandt vi bilernes markedspris i 2017 og 2018

Da Kontant er interesseret i at finde markedsprisen, da bilernes værdi blev indberettet til motorregisteret i 2017 og 2018, kan vi ikke tage udgangspunkt i de annoncer, vi kan finde i dag.

Imidlertid gemmer Danmarks største onlinemarkedsplads, bilbasen.dk, sine annoncer helt tilbage fra år 2000, som kan søges frem via bilinfo.dk. Bilinfo benyttes også af skattemyndigheder og forsikringsselskaber til afgørelse af tvister om en bils værdi ved skatteankenævnene.

Bilinfo har for Kontant undersøgt, hvad biler med samme kilometerstand, udstyr og årgang blev sat til salg til på samme tidspunkt, fratrukket den dyreste og billigste, og taget et gennemsnit af de priser.

For at vi kan sammenligne markedsværdien af bilerne med den værdi, der er indberettet til motorregisteret, har vi fratrukket det såkaldte annoncefradrag på fem procent og et klargøringsfradrag på tre procent.

Derefter har vi sammenlignet værdiansættelserne:

Samlet er værdierne på de to biler skruet 360.000 kr. ned på to år, og på den måde har Scanleasing betalt mellem 27.000 og 36.500 kr. mindre i registreringsafgift på de to biler.

Sådan beregnes den forholdsmæssige registreringsafgift

Da der er tale om leasingbiler, skal der ikke betales fuld afgift, men kun en såkaldt forholdsmæssig afgift i henhold til leasingperioden.

Leasingperioden er afgørende for, hvor meget der skal betales i afgift. Jo kortere leasingperiode, jo oftere kan man nedskrive bilens værdi og dermed betale mindre i registreringsafgift. Er leasingperioden for eksempel på tre år, skal leasingselskabet betale forholdsmæssig afgift af bilens værdi i år et i en treårig periode. Først efter denne periode kan bilen værdiansættes igen og registreringsafgiften genberegnes.

Er leasingperioden derimod kun på et år, kan leasingselskabet nedskrive bilens værdi allerede efter et år og dermed betale stadig mindre i registreringsafgift.

Den forholdsmæssige afgift kan beregnes på skat.dk

Kunder betaler samme ydelse alle år

Scanleasing hævder i en mail til Kontant, at virksomheden altid indgår leasingkontrakter på et år. Men ifølge de leasingkunder, Kontant har talt med, er deres leasingperiode hos Scanleasing tre år. Den opfattelse understøttes af, at kunderne har fået tre på hinanden følgende kontrakter med samme leasingydelse i alle tre år.

Det kommer altså ikke kunderne til gode, at Scanleasing hvert år nedskriver bilernes værdi markant.

Kontant har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Scanleasings salgsdirektør, Ulrick Havndrup, men han har ikke ønsket at medvirke.

I en mail skriver han, at Scanleasing har dokumentation for værdisætningen af bilerne, men den dokumentation vil selskabet ikke vise Kontant.

Facebook
Twitter