Sådan sikrer du dig bedst mod identitetstyveri

Se også hvad du skal gøre, hvis du finder ud af, at din identitet allerede er stjålet.

Din identitet er guld værd for kriminelle, der gør i bedrageri. Og når først tyveriet er sket, kan det både være ubehageligt og besværligt for dig.

Derfor bør du gøre alt, hvad du kan for at sikre dine oplysninger og primært digitalt.

Du skal selvfølgelig fortsat passe på dit kørekort og sygesikringsbevis og tænke over, hvilke papirer du smider i skraldespanden, men identitetstyvene ligger i stigende grad på lur på nettet klar til at nappe de oplysninger, du ikke har sikret. Det kan være dit cpr-nummer eller hvis du har dine pas-oplysninger liggende på mail.

Sådan sikrer du dig

Rigspolitiet har sammen med Det kriminalpræventive råd og Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet ti gode råd, du bør følge:

 • Sørg for, at alle programmer på din pc er opdaterede.

 • Brug både antivirusprogram og firewall.

 • Sørg for, at dit trådløse netværk er krypteret.

 • Vær tilbageholdende med at videregive personlige oplysninger.

 • Vær meget tilbageholdende med at videregive fortrolige oplysninger.

 • Brug adgangskode.

 • Send aldrig fortrolige og personlige oplysninger i e-mail.

 • Oplys ikke fortrolige og personlige oplysninger på sociale netsteder, debatsider og chatrum.

 • Sørg for, at dine bærbare enheder er sikre.

 • Brug tofaktorgodkendelse på de enheder, hvor det er muligt.

 • Lær dine børn gode it-sikkerhedsvaner på nettet.

Hvis skaden er sket

Selv om du har gjort, hvad du kan, er der alligevel en risiko for, at dine personlige oplysninger allerede er eller bliver stjålet. Men du opdager det som regel først, når gerningsmanden for eksempel benytter din identitet til bedrageri, og du modtager henvendelser om manglende betaling.

Har du mistanke om, at du er udsat for identitetstyveri, kan du forsøge at begrænse skaden ved at oprettet kreditadvarsel på borger.dk.

Kreditadvarsel er en markering i CPR om, at du ønsker at advare mod, at der ydes lån og kredit i dit navn. Virksomheder med en berettiget interesse kan så få besked om markering om kreditadvarsel. Du kan til enhver tid oprette eller ophæve kreditadvarsel på dit cpr-nummer.

Er misbruget allerede sket, bør du gøre følgende:

1. Meld tyveriet til politiet

Identitetstyveri i sig selv er ikke strafbart, som loven er i dag, men du bør alligevel melde sagen til politiet. En kopi af politianmeldelsen kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre, der henvender sig, fordi de tror, det er dig, der skylder dem penge.

2. Tag kontakt til dem der henvender sig

Kontakt straks det firma eller den offentlige myndighed, der mener, at du skylder dem penge og forklar, at din identitet er blevet misbrugt, og at du derfor ikke anser dig for bundet af aftalen eller forholdet.

Det er dem, der skal bevise, at du har indgået en aftale med dem. Det kan de ikke, hvis du har været udsat for id-tyveri.

3. Kontakt eventuelt en advokat

Hvis misbruget af din identitet er omfattende og vedvarende, bør du overveje, om du skal sætte en advokat på sagen. Tjek også om din forsikring dækker udgiften til en advokat.

4. Få et nyt personnummer

I særligt grove tilfælde kan du ansøge om at få et nyt personnummer. For eksempel hvis du har gjort alt du kan for at stoppe misbruget, men det fortsætter, eller hvis du oplever fysiske eller psykiske gener som følge af identitetstyveriet.