TIDSLINJE: To års kritik af Energispareordningen

Gang på gang er der påvist fejl og fusk med ordningen, der har kørt i over ti år.

Energispareordningen har eksisteret i over 10 år.

Ordningen blev skabt for at tilskynde til energiforbedringer for på den måde at bidrage til at nedbringe Danmarks CO2-udslip.

Men gang på gang har det vist sig, at aktører i branchen har misbrugt ordningen og fået udbetalt tilskud på et fejlagtigt grundlag.

Fælles for de mange sager er manglende tilsyn og kontrol med de indberettede energiforbedringer.

Her kan du se forløbet:

1

Juli 2016:

DR Nyheder fortæller om en sag, hvor en husejer i Næstved får hulmursisoleret sit hus af firmaet KLH Isolering, men efterfølgende opdager, at muren allerede var isoleret.

2

December 2016:

Brancheorganisationen De Frie Energiselskaber kritiserer myndighederne for ikke at reagere på gentagne henvendelser om problemer med Energispareordningen.

3

Januar 2017:

DR’s forbrugerprogram Kontant afslører, at KLH Isolering gentagne gange har snydt deres kunder ved at lade som om, de fylder isolering i en tom hulmur eller ved at påstå, at en allerede isoleret mur er tom.

4

Marts 2017:

Foto: Scanpix

Forsynings-, klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) lukker for tilskud til hulmursisolering i tre måneder, efter en stikprøvekontrol afslører, at der er fejl i 60 procent af sagerne.

5

April 2017:

Forsynings-, klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) afsætter 144 millioner kr. til at kontrollere udbetalingerne under energitilskudsordningen.

6

Juni 2017:

DR’s forbrugerprogram Kontant samkører data fra Energistyrelsen med oplysninger fra BBR-registret på 5141 adresser og påviser systematisk snyd med tilskud til hulmursisolering i huse, der allerede er isoleret. Kontant afslører også, at der er udbetalt tilskud til de samme huse flere gange, ligesom der er opgivet større isolerede arealer, end der reelt er tale om.

7

Juni 2017:

Forsynings-, klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) meddeler, at ordningen med tilskud til hulmursisolering lukkes permanent.

8

September 2017:

Energistyrelsen politianmelder ti isoleringsselskaber for at snyde med hulmursisolering. Samtidig viser en gennemgang fra energiselskaberne for de omkring 10.000 boliger, som blev hulmursisoleret i 2016, at der højst sandsynlig er udbetalt forkert tilskud til hver niende bolig.

9

September 2017:

Rigsrevisionen offentliggør en rapport om Energispareordningen, der kritiserer Forsynings-, Klima- og Energiministeriets manglende tilsyn med ordningen og manglende opfølgning på mistanke om misbrug.

10

Juni 2018:

Foto: Scanpix

Folketinget vedtager en lovændring, der gør det muligt at samkøre oplysninger og afsløre dobbeltindberetninger af energiforbedringer.

11

Juni 2018:

Foto: Scanpix

Folketingets partier indgår en ny energiaftale, der indebærer, at den nuværende energispareordning stopper i sin nuværende form, når den udløber i 2020.

12

November 2018:

DR’s forbrugerprogram Kontant afslører, at en intern rapport bestilt af Energistyrelsen fastslår, at der er kraftige indikationer på snyd med ordningen i forhold til installation af halmfyr i landbruget.