Kontanthjælpsmodtagere risikerer hårdere straf:Socialrådgivere efterlyser mere rådgivning

Der er ikke gjort plads nok til rådgivning i ny socialaftale, mener Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgiverforeningens formand, Majbrit Berlau, kræver mere rådgivning af borgere på offentlige ydelser. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Et politisk flertal er enigt om, at der skal slås hårdere ned på folk, som snyder med offentlige ydelser.

Blandt andet forpligter den politiske aftale kommuner til at politianmelde borgere, der modtager offentlige ydelser under udlandsophold med en varighed på mere end 14 dage.

Det kan betyde, at kommuner skal politianmelde borgere, som ikke kender reglerne godt nok og dermed forbryder sig mod loven ved for eksempel at tage til udlandet.

- Det er et klart signal fra Folketinget, som ønsker en skarp kurs. Hvis man modtager ydelser, skal det også have en konsekvens, hvis man bryder reglerne. Det er, hvad man ønsker, og derfor vil vi også administrere det, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), der er borgmester i Aalborg Kommune og formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Svært at finde rundt i regeljunglen

Men den omsiggribende regeljungle på det sociale område er kilde til stor bekymring hos Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis hammeren skal falde hårdere, når man griber borgere i at snyde med de offentlige ydelser, så skal man også sikre sig, at borgerne er klar over, at de har snydt, mener hun:

- Det er helt rimeligt, at der er sanktioner i vores ydelsessystem, fordi folk skal overholde reglerne. Men den tid, der er til at orientere borgerne i de mange tusind siders lovgivning om, hvornår og hvordan borgerne skal stå til rådighed, er simpelthen for lille.

- I dag er en af de helt store diskussioner, hvem der har forpligtelsen til at rådgive borgerne om de her mange regler, for ofte er der det galt, at borgerne ikke forstår reglerne, siger Majbrit Berlau.

150-200 sager

I den politiske aftale, som er indgået mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, er rådgiverpligten lagt over til kommunerne. Men den sætning er ikke tilstrækkelig, mener Majbrit Berlau.

- Det nytter ikke, at det nu står i loven, og så sætter kommunerne et hak i et skema, fordi borgeren har fået en folder stukket i hånden. Rådgivningen skal foregå løbende og i kontakt med borgerne.

- Men virkeligheden er, at socialrådgiverne sidder med 150-200 sager, hvor det er urealistisk at tro, at der er en ordentlig rådgivning til borgerne, siger hun.

Aftalen:

  • Kontanthjælpsmodtagere i udlandet skal straffes

  • Partierne vil som led i aftalen blandt andet skærpe sanktionerne overfor kontanthjælpsmodtagere, der uberettiget opholder sig i udlandet.

  • Det betyder, at folk, der modtager kontanthjælp, mens de opholder sig i udlandet, fremover risikerer at få nedsat deres ydelse med op til en tredjedel i 20 uger.

  • Samtidig indfører partierne et tilbagebetalingskrav overfor de kontanthjælpsmodtagere, der uberettiget har modtaget deres ydelse under et udlandsophold.

  • Derudover forpligter aftalen kommuner til fremover at politianmelde kontanthjælpsmodtagere, der har opholdt sig i udlandet i mere end 14 dage.

  • Foruden skærpede sanktioner har det været afgørende for beskæftigelsesministeren, at den nye aftale fremover gør det mere enkelt og overskueligt for kommunerne at gennemskue reglerne på området.

  • Kilde: Ritzau.

Rettelse: Artiklen er rettet, da det tidligere fremgik, at Majbrit Berlau sagde, at social rådgivere sad med 250-300 sager. Det korrekte er 150-200 sager.

Facebook
Twitter