Kraftværker om klimarapport: Vores biomasse er allerede bæredygtig

Klimarådet foreslår afgifter på træpiller, træflis og halm, hvis det ikke er produceret klimavenligt.

Træpiller fylder mere i den danske energiforsyning. Klimarådet vil have afgifter på de træpiller der ikke er fremstillet bæredygtigt. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix)

En meget stor del af de danske kraftværker og fjernvarmeværker fyrer træ af, når de skal producere el- og varme.

Træpiller, træflis og halm bliver under betegnelsen fast biomasse i stigende grad brugt af kraftværkerne. I dag kommer omkring 16 procent af vores energi og varme fra biomasse.

Klimarådet gør i en stor rapport opmærksom på, at det ikke er al biomasse, der er lige klimavenligt.

Derfor foreslår rådet, at CO2-forurenende biomasse skal pålægges en energiafgift, som biomasse ellers er fritaget for i dag.

Frivillig aftale

Men Dansk Energi mener, at man har styr på det.

- Vi har allerede indgået en frivillig aftale, der fra 2019 forpligtiger kraft- og varmeværker til kun at bruge klimavenlig og bæredygtig biomasse, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Den frivillige brancheaftale skulle blandt andet sikre, at kraftværkerne kun bruger træ fra skove, hvor man er sikre på, at de fældede træer erstattes af nyplantede træer.

Træ som brændselsmiddel bliver kun CO2 neutralt, hvis man planter nye træer. Træer optager nemlig CO2 - og dermed skulle det være klimaneutralt at brænde træ af så længe man planter et tilsvarende antal træer.

Ikke stramt nok

Klimarådet er alligevel bekymret.

- Vi vurderer, at de frivillige aftaler ikke er stramme nok til, at vi kan gå ud fra at det træ, vi importerer, er bæredygtigt, siger Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet.

- Danmark er et land, der importerer meget biomasse. Vi er ikke sikre på, at der bliver gen-plantet i alle de lande vi importerer træpiller og træflis fra, siger Peter Birch Sørensen.

Den største import sker fra Estland, Letland, Sverige og Rusland.

- Kan vi være sikre på, at den biomasse, der for eksempel importeres fra Rusland, rent faktisk erstattes af genplantede træer i Rusland, siger Peter Birch Sørensen.

Men det mener Dansk Energi, at kraftvarmeværkerne har styr på.

- De kraftværker, der er med i aftalen, forpligter sig til at dokumentere, at træpiller og træflis er fremstillet bæredygtigt. Vi har parate til at gå længere for at sikre, at biomassen er så klimavenlig som muligt, siger Stine Leth Rasmussen.

Folketingets partier tager snart hul på forhandlingerne om en ny energiaftale.