Krakket 'rigmandsbank' får Højesteretsdom: Ledelsen skal betale 89 millioner i erstatning

Finansiel Stabilitet har ikke fået en større erstatning end i landsretten, og det er svært at se det som andet end et nederlag for staten, siger DR's erhvervskorrespondent.

(Arkivfoto). Capinordics tidligere bestyrelsesformand, Claus Ørskov, tidligere bestyrelsesmedlem Lasse Lindblad og tidligere direktør Henrik Juul har ifølge dommen ydet flere uansvarlige lån. (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Rigmandsbanken Capinordic Bank gik konkurs tilbage i 2010, og i dag har Højesteret gjort det klart, at tre af bankens tidligere topfolk skal betale en erstatning på 89 millioner kroner til statens oprydningsselskab for nødlidende banker Finansiel Stabilitet.

I dommen fra Højesteret lyder det, at Capinordics tidligere bestyrelsesformand, Claus Ørskov, tidligere bestyrelsesmedlem Lasse Lindblad og tidligere direktør Henrik Juul har ydet flere uansvarlige lån.

- Højesteret fandt, at ledelsesmedlemmerne i en række tilfælde havde handlet ansvarspådragende ved at bevilge lån eller anden disposition knyttet hertil, og at de derfor var erstatningsansvarlige for det hermed forbundne tab, står der i dommen.

DR's erhvervskorrespondent, Jakob Ussing, der befinder sig ved Højesteret, påpeger, at dommen i realiteten er en fuldstændig stadfæstelse af landsrettens dom.

- Højesteret er enig med landsretten på stort set alle punkter i sagen, siger han.

Både frikendt og dømt i 2015

Ledelsen i Capinordic Bank blev frikendt for hovedanklagen om generel uansvarlig bankdrift ved Østre Landsret i oktober 2015, men dømt til at betale erstatning på 90,5 millioner kroner for at have ydet ni konkrete uansvarlige lån.

Begge parter ankede de dommen.

Bankcheferne mente ikke, det var rimeligt, at de blev dømt, og Finansiel Stabilitet var ikke tilfredse med den erstatning, Østre Landsrets dommere enstemmigt fastsatte.

Det var nemlig næsten 310 millioner kroner under, hvad statens oprydningsselskab havde sagsøgt Capinordic-folkene for.

Sagen er skåret til

Finansiel Stabilitet havde skåret erstatningskravet til forud for behandlingen ved Højesteret.

I stedet for at sagsøge bankcheferne for 40 konkrete udlån, blev Højesteret bedt om at tage stilling til 11, og erstatningkravet var fra Finansiel Stabilitets side sænket fra 400 millioner kroner til 185 millioner kroner.

- Finansiel Stabilitet har taget det med videre, der er blevet vurderet som realistisk efter dommen i Østre Landsret, hvor cheferne blev dømt for at have handlet uansvarligt i ni ud af de 40 udlån. To store udlån var så lagt til i Højesteret, siger Jakob Ussing og tilføjer:

- Men der var ingen erstatning at hente for de to lån, og med dagens stadfæstelse har Finansiel Stabilitet ikke fået en større erstatning end i landsretten. Det er svært at se det som andet end et nederlag for oprydningsselskabet. På den anden side vil de tre tidligere ledere i Capinordic Bank utvivlsomt heller ikke have det godt med dagens dom, der flugter med den, de ankede fra landsretten.

Pejlemærke for andre sager

Sagen om Capinordic, Højesteret i dag har fældet dom i, er én ud af en række retslige efterspil, som er havnet hos de danske domstole i kølvandet på bankernes krak under og efter finanskrisen.

Blandt dem er de to store sager mod Amagerbanken og Roskilde Bank, der gik konkurs i henholdsvis 2011 og 2008.

Roskilde Bank-sagen er anket til Højesteret med et krav på 350 millioner kroner. I landsretten var bankens tidligere ledelse sagsøgt for omkring én milliard kroner, men blev frifundet.

Ankesagen mod den kollapsede Amagerbank blev indledt mandag, og Finansiel Stabilitets krav var også her skrumpet betydeligt. Efter et opsigtsvækkende nederlag ved Retten i Lyngby, hvor kravet var 900 millioner kroner, lyder det nu på 375 millioner kroner.

Jakob Ussing påpeger, at dagens dom fra Højesteret bekræfter det billede, der indtil videre er sat i de retslige efterspil.

- Det er svært for staten at få store erstatninger fra ledelserne i de krakkede banker. Det er kun i de tilfælde, hvor der klart er handlet ansvarspådragende ved nogle konkrete udlån, at der kan blive tale om erstatning. Det har Højesteret slået klart fast i dag, ligesom det er fastslået, at der ikke gælder et skærpet ansvar for ledelserne i banker i forhold til ledelserne i alle andre typer virksomheder, siger han.

FacebookTwitter