Krisens ofre finder job

Det har alligevel ikke været så sort for de, som mærkede opstarten til den økonomiske krise med en fyring. De fleste fandt hurtigt et nyt job.

Krisens første ofre ser ud til at klare skærene. Mange af de danskere, der fik en fyreseddel i november, kom nemlig hurtigt tilbage i job, skriver Politiken.

Hver tredje - 33 procent - af de fyrede i november fik et nyt arbejde inden fire uger, viser en analyse i Dansk Arbejdsgiverforenings blad Agenda.

Og det svarer faktisk til den normale situation på det danske arbejdsmarked, hvilket overrasker en arbejdsmarkedsforsker.

-Vi havde det indtryk, at krisen ramte bredt, og at ingen sektorer gik ram forbi. Men det tyder altså på, at der stadig er større jobåbninger på arbejdsmarkedet, siger lektor ved Aalborg Universitet, Flemming Ibsen.

Glæde hos DA

I 2007, da der var fuld kraft på højkonjunkturen, gik det endnu lettere med at finde job, hvis man blev fyret. Næsten halvdelen - 45 procent - af de fyrede i november 2007 fandt arbejde inden for fire uger.

Men i den sammenhæng er det 2007, som er et usædvanligt godt år. Både 2005 og 2006 var på niveau med 2008.

DA er glædeligt overrasket over tallene.

-Vi står i en uhyre vanskelig økonomisk situation i øjeblikket, men vi har et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked. Arbejdsgivere tør ansætte folk selv i usikre tider, fordi de kan afvikle ansættelsen igen relativt let, siger chefkonsulent Erik Simonsen (DA).

Bedre rustet til krisen

Den forklaring er forskeren enig i.

-Der står vi i Danmark klart bedre end mange andre europæiske lande, for arbejdsgiverne er ikke bange for at ansætte folk - selv i en krisetid, siger Flemming Ibsen til Politiken.

Arbejdsløsheden begyndte for alvor at stige i efteråret og ramte især ufaglærte. I juni sidste år slog arbejdsløsheden bundrekord med 47.000 arbejdsløse eller 1,7 procent.

I januar var der godt 64.000 eller 2,3 procent arbejdsløse. Prognoserne fra økonomer spår 120.000 arbejdsløse i løbet af i år og endnu højere arbejdsløshed næste år.

Fortsat behov for arbejdskraft

-Men selv når arbejdsløsheden stiger, er der behov for at ansætte folk. Folk går jo fortsat på pension, barsel eller siger farvel til et job for at tage en uddannelse. Der vil altså være nogle stillinger, der skal genbesættes, siger direktør Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).