Kun 26 kilometer højspændingsledning kan graves ned: Skuffelse hos vestjyske borgmestre

Vardes borgmester, Erik Buhl (V), vil kræve andre elmaster fjernet som kompensation.

Flere steder i landet erstattes ældre luftledninger med nedgravede kabler. Borgmester Erik Buhl (V) vil kræve, at det samme sker i Varde Kommune, hvis han skal acceptere en ny ledning tværs af kommunen. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Chancerne for at få gravet samtlige 170 kilometer af den planlagte højspændingsledning gennem Sydvestjylland ned i jorden er i dag blevet væsentlig ringere.

En rapport fra det statslige infrastrukturselskab Energinet konkluderer, at det kun er muligt at grave 26 kilometer af kablerne ned.

Dermed kan borgerne i de seks berørte kommuner se frem til, at de resterende 144 kilometer skal trækkes henover landskabet i 35 meter høje elmaster.

- Det er en trist dag for en borgmester i Varde Kommune. Jeg havde håbet, at der var lys forude, men jeg må erkende, at det unægtelig ser sort ud nu, siger borgmester Erik Buhl (V).

På borgmesterkontoret i Esbjerg er der tilsvarende skuffelse.

- Jeg er ærgerlig over det. Jeg havde håbet, at det havde vist sig, at det var teknisk muligt og alene et spørgsmål om økonomi for at finde en løsning med kabler i jorden, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen (V).

'Et sår gennem landskabet'

Udsigten til nye elmaster fra Idomlund ved Holstebro og ned til den dansk-tyske grænse har skabt frustration og vrede blandt borgerne i de berørte kommuner.

(© dr)

I første omgang var der lagt op til, at 90 procent af højspændingsledningen skulle føres over jorden – nu lyder vurdering, at det lade sig gøre med 85 procent.

Men det gør ikke den store forskel for borgmester Erik Buhl.

- Det vil jo trække et sår igennem landskabet, som vi skal se på hver eneste dag.

Når der ikke kan graves mere ned, skyldes det ifølge rapporten fra Energinet, at det vil medføre betydelige risici i forhold til forsyningssikkerheden.

Samtidig vil der være tale om uprøvet styring og teknologi i et så stort omfang, at sandsynligheden for fejl og afbrud i forsyningen stiger.

Vil have flere ældre ledninger gravet ned

I kølvandet på de stærke protester mod højspændingsledningen har energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) bebudet en ekstern vurdering, der skal trykprøve Energinets vurdering.

Borgmester Erik Buhl håber på, at de uvildige udenlandske eksperter kan nå frem til et andet resultat.

- Jeg er glad for, at der er bestilt en second opinion, inden man træffer så vidtgående en beslutning.

Hvis sagen ender med, at blot 26 af de 170 kilometer skal graves ned, så vil Erik Buhl som kompensation kræve, at processen omkring nedgravning af ældre højspændingsledninger på 150 kilovolt bliver fremskyndet.

- Vi har forskellige ledninger, som vi gerne vil have fjernet fra landskabet, siger han.

Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, er enig i, at borgerne skal kompenseres for at acceptere de kommende elmaster.

- Det er helt klart i min optik, at kan vi ikke undvære forbindelsen. Men hvis man kun kan lægge 15 procent i jorden, må man finde de steder på strækningen, hvor der er de største gener for borgere og natur, og så må man imødekomme dem på anden vis.

Facebook
Twitter