Kurt Beier Transport frifundet for at udnytte chauffører i lejr: 'Sagen skulle aldrig have været ført'

Kurt Beier Transport A/S og direktør Karsten Beier skal betale en bøde for to mindre lovovertrædelser.

Fagbladet 3F afslørede, at filippinske chauffører boede under slumlignende forhold, mens de arbejdede for den danske transportvirksomhed Kurt Beier i Padborg. (Foto: Fagbladet 3F © Fagbladet 3F)

30 filippinske og srilankanske chauffører blev ikke udnyttet, da de arbejdede for Kurt Beier Transport og boede i en lejr i Padborg.

Det slår byretten i Sønderborg i dag fast.

Retten lagde vægt på, at chaufførerne var ansat af Kurt Beier Transports polske datterselskab, og at deres kontrakter levede op til polsk lovgivning.

- Retten finder ikke, at der er ført bevis for, at chaufførernes vilkår i væsentlig grad afviger fra polske krav, sagde sagens dommer tidligere i dag.

Hun lagde desuden vægt på, at chaufførernes kontrakter var blevet godkendt af de filippinske myndigheder, da de blev rekrutteret i Manila.

Dermed blev Kurt Beier Transport og fire ledende medarbejdere frifundet i tiltalen om økonomisk udnyttelse og overtrædelse af udlændingeloven.

Anklagemyndigheden havde ellers påstået, at selvom chaufførerne var ansat i Polen, boede og arbejdede de reelt i Danmark og blev dermed udnyttet. Anklagerens krav forud for domsafsigelsen var fængselsstraf på tre års ubetinget fængsel og en bødestraf på 5,5 millioner kroner.

Krav som forsvarsadvokat Anders Németh har kaldt useriøse.

- Sagen skulle aldrig have været ført. Frifindelsen er hverken en overraskelse for mig eller klienterne, siger Anders Nemeth og kalder hele forløbet for 'en misinformationskampagne ført af fagbevægelsen 3F.'

Han klient, direktør for vognmandskoncernen Karsten Beier, gav et lille smil, da dommen blev afsagt, og en af de medtiltalte lænede sig tilbage i stolen og lagde armene over kors.

De tiltalte var altså tydeligt lettede og havde forladt retsbygningen, under en halv time efter retsmødet gik i gang.

Idømt bødestraf for forhold omkring Padborg-lejren

Undervejs i retten er det kommet frem, at Kurt Beier Transport begyndte at rekruttere filippinske chauffører i 2016, og én af de tiltalte har fortalt, at han har været med til at ansætte omkring 300 filippinske og srilankanske chauffører.

Lejren blev ryddet, efter at Fagbladet 3F i 2018 bragte optagelser af forholdene, som viste, hvordan chaufførerne var nødsaget til at lave mad i det fri og tørre deres tøj samme sted, som de sov.

Boligforholdene er blevet diskuteret i retssagen, da der også var tiltaler om, at lejrens brand- og flugtveje ikke var i orden, og at Kurt Beier Transport hverken havde søgt om byggetilladelse til lejren eller tilladelse til at tage bygningen i brug til beboelse.

Et vidne i sagen har forklaret, at virksomheden allerede i juni 2016 fik et påbud fra Aabenraa Kommune om at få lovliggjort lejren.

Sagens dommer slog i dag fast, at 'indkvarteringsforholdene ikke kunne betegnes som passende'.

Kurt Beier Transport A/S blev idømt en bødestraf på 100.000 kroner for forholdene, mens direktør Karsten Beier fik en bødestraf på 25.000 kroner for 'forsætligt og uagtsomt at blive ved med at bruge bygningerne'.

Anklager vil overveje ankesag

Anklager Mads Bjerg Olesen blev i retssalen, et par minutter efter dommen var blevet afsagt, og alle andre havde forladt salen. Han lignede en mand, der lige skulle sunde sig.

- Vi har været spændt på resultatet, fordi det er en principiel dom uden direkte fortilfælde, siger Mads Bjerg Olesen og erkender, at resultatet er langt fra det, anklagemyndigheden havde lagt op til.

Anklager Mads Bjerg Olesen understreger, at det var vigtigt, at sagen blev prøvet for retten. (Foto: DR Nyheder)

Anklageren vil nu drøfte med statsanklageren, om sagen skal ankes.

Anklagemyndigheden er tidligere blevet kritiseret for at føre for mange sager, som ender med frifindelse. Skulle den her sag overhovedet været rejst?

- Ja, det mener jeg, den skulle. Når man har en sag som den her, som er principiel, så er det anklagemyndighedens opgave at føre den, når vi vurderer, at der er belæg for det, svarer Mads Bjerg Olesen.

Sagen er blevet fulgt og diskuteret af flere aktører i branchen, og hos Dansk Industri (DI) understreger branchedirektør for DI Transport Michael Svane, at sagen allerede har fået konsekvenser.

- Umiddelbart efter de første billeder dukkede op i medierne, tog politikerne og branchen ansvar for at finde en løsning, siger han og henviser til, at både dansk og europæisk lovgivning på området er blevet ændret siden 2018.

Blandt andet trådte en ny dansk lov i kraft i begyndelsen af 2021. Den dikterer, at alle chauffører, der kører i Danmark, skal have dansk løn for det arbejde, de udfører her i landet.

Filippinsk ambassade i Polen rejser ny sag

Samtidigt med, at der faldt dom i den danske sag, indledes en ny retssag i Polen.

Her stævner den filippinske ambassade Kurt Beier Transports polske datterselskab på vegne af seks chauffører, som var ansat mellem 2017 og 2018.