Låneregler for ældre kan blive lempet

Ældre Sagen har fået en hel del henvendelser fra medlemmer med en velpolstret økonomi, der ikke kan få et lån, fordi de er for gamle.

Ifølge Ældre Sagen bliver en lang række ældre borgere nægtet muligheden for at optage nye boliglån, fordi de er for gamle. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Ifølge Ældre Sagen bliver en lang række ældre borgere nægtet muligheden for at optage nye boliglån, fordi banker og kreditforeninger er forsigtige med at låne penge ud til dem på grund af Finanstilsynets god-skik-vejledning, der har skrappe krav til tilbagebetalingsevnen.

Men nu kan der være hjælp på vej.

Finanstilsynet har sendt en ny vejledning for lånevilkår i høring. Det kan betyde, at ældre fremover får nemmere ved at overbevise bankrådgivere og realkreditinstitutter, der tvivler på de ældres tilbagebetalingsevne eller kreditværdigheder.

Problemer for de ældre er den såkaldte gældsfaktor - et tal for gældens samlede størrelse i forhold til indtægten.

Som tommelfingerregel må personer under 60 år have en gæld, der er 3,5 gange større end deres årsindtægt, mens personer over 60 år maksimalt må have en gældsfaktor på 2.

I Finanstilsynets nye forslag til en vejledning er tallet '60 år' væk og erstattet med en blødere formulering, der siger, 'hvis kunden nærmer sig pensionering, det vil sige, der er højst fem år til det forventede pensionstidspunkt.'

Den nye vejledning lægger også op til, at ældres gældsfaktor må være højere, hvis kunden har en anseelig formue - for eksempel i form af friværdi i ejendomme, pensionsordninger og lignende.

Den ændrede formulering i Finanstilsynets vejledning vækker glæde hos Ældre Sagen.

- Jeg læser det som om, at Finanstilsynet gerne vil have, at bankerne er lidt mere nuanceret i deres brug af vejledningen, end de måske har været tidligere, siger Claus Blendstrup, seniorkonsulent i Ældre Sagen, og fortsætter:

- Jeg håber, bankerne vil gå ud og vurdere kundernes kreditværdighed i højere grad end at se på, om skematiske regler bliver opfyldt, siger han.

Læs også

  1. Boliggæld sender ældre i RKI