Lærerkommission med bløde anbefalinger: 'Udgangspunktet var ikke at komme med en fiks og færdig arbejdstidsmodel'

Kombinationen af en central rammeaftale med lokale aftaler i kommunerne skal få parterne i mål.

Lærerkommissionens formand Per B. Christensen (t.h.) sammen med Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening (t.v.), og Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes Centralorganisation. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Der var hverken konkrete mål for undervisningstid eller forberedelse i de anbefalinger til en ny arbejdstidsaftale, som Lærerkommissionen i dag præsenterede på Gungehusskolen i Hvidovre.

I stedet lægger kommissionen grundlæggende op til en central, juridisk bindende aftale med hovedregler for, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, og en pligt til, at kommuner og kredse overvejer at indgå en lokalaftale eller forny den eksisterende.

- Udgangspunktet var ikke, at vi skulle komme med en fiks og færdig model, sagde formand Per B. Christensen, der har stået i spidsen for kommissoriets arbejde gennem knap halvandet år.

Han understregede, at kommissionen i stedet anbefaler, at de forhandlinger om lærernes arbejdstidsaftale, som Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation tager hul på til foråret, kommer til at hvile på kommissionens forslag og analyser.

- Det betyder ikke, at man skal elske alle vores forslag. Men det er noget andet, når der kommer forslag fra en uvildig part, sagde han.

Fair opgavefordeling og et "rejsehold"

Kommissionen foreslår blandt andet, at det fastsættes, at den opgaveoversigt, som udstikker de opgaver, den enkelte lærer skal løse i løbet af skoleåret, skal indeholde en "rimelig samlet opgavetildeling".

Det omfatter også et rimeligt forhold mellem forberedelse og undervisningsforpligtelse.

En arbejdstidsaftale bør ifølge kommmissionen samtidig fastlå, at lærerne skal være på skolen i arbejdstiden, hvis det fremgår af opgaveoversigten eller konkret er bestemt af ledelsen.

- Det handler om balancen mellem skolen som organisation og hensynet til den enkelte lærer. Selvføgelig skal man være til stede på skolen, når opgaveoversigten og ledelsen siger det. Men det handler også om, at den tid, man har til egen forberedelse, ikke behøver at ligge på skolen, men kan foregå et andet sted, sagde Per B. Christensen.

Lærerkommissionen med Per B. Christensen i spidsen har arbejdet i over et år på anbefalingerne til en arbejdstidsaftale for lærerne. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Og som noget helt nyt anbefales parterne at blive enige om at oprette et "rejsehold", som ledelsen skal indhente en udtalelse fra, hvis en lærer finder sin opgaveoversigt "urimeligt byrdefuld", og sagen ikke kan løses ved en dialog med ledelsen.

Anbefaler fortsat lokale aftaler

Lærernes arbejdstidsaftale er i dag fastsat gennem en lov, der blev vedtaget af Folketingets partier for at afslutte lockouten af lærerne ved de forliste overenskomstforhandlinger i 2013, hvor landets skoler blev lagt øde i 25 dage.

I dag har de fleste af landets kommunale arbejdsgivere dog lavet særlige aftaler med de lokale lærerkredse omkring rammerne for arbejdstiden.

Og det er også anbefalingen fra Lærerkommissionen, der har indsamlet erfaringer fra 25 skoler i 23 af landets 98 kommuner, at det bør fortsætte de steder, hvor der er "tillid og respekt" mellem lærere og ledelse.

- Vores iagttagelser er for det første, at hvis samarbejdet fungerer godt mellem kreds og kommune og skoleledelse, tillidsrepræsentanter og hele lærergruppen, så er der et godt udgangspunkt.

- Hvis man har en ledelse, der åbner op for sit ledelsesgrundlang, og har lærere, der er kompetente og kan prioritere i en ofte meget kompliceret hverdag, giver det samlet et godt udgangspunkt for at håndtere det her, lød det fra Per B. Christensen.

Lærerformand: En ny tilgang

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, deltog i Lærerkommissionens fremlæggelse og var begejstret for dele af de anbefalinger, der blev lagt på bordet.

Han vil tage flere af pointerne med til forhandlingerne af den delaftale om lærernes arbejdstid i tillæg til OK18, som parterne har aftalt at forhandle til marts.

- Noget af det, der er konstateret i kommissionens rapport, er, at der er brug for, at man er meget mere inde over en fælles prioritering af de opgaver og ressourcer, der er til rådighed. Kan vi skabe et bedre samarbejde omkring det, kan det være et af svarene.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og forhandlingsorganisationen Lærernes Centralorganisation, ser en muligheden for en ny tilgang til overenskomstforhandlingerne. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

- Og det samme med det kommunale niveau. Der ved vi, at i det øjeblik, kredsen og vores lokalafdeling får etableret et godt samrbejde, så har det skabt bedre erfaringer. Men vi har ikke svaret lige nu.

- Jeg håber, vi kan tænke højt i fællesskab, så vi ikke kommer med vores egne bombastiske krav til en ny aftale, men finder en fælles tilgang i henhold til det, kommissionen anbefaler. Det vil være en ny tilgang til forskel til tidligere.

KL-formand: Det bliver ikke nemt

Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), der er borgmester i Aarhus, var også positiv i forhold til kommissionens anbefalinger.

- Vigtigst af alt, så vidner rapporten om kærlighed til folkeskolen og en tro på skolen som samfundsbærende institution. Den er så vigtig, at det skal lykkes os at finde en aftale. Det vilv i hvert fald gøre alt, hvad vi kan, for at yde vores til. Og vi synes også, vi er kommet langt i det seneste år i genopbygningen af tilliden.

Jacob Bundsgaard (S), formand for Kommunernes Landsforening, mener, parterne er nået langt i forhold til at blive enige om en arbejdstidsaftale. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Jacob Bundsgaard forudser dog, at der vil komme store knaster ved de kommende forhandlinger.

- Det bliver nok ikke nogen specielt nem opgave herfra, selvom der er lavet et godt stykke arbejde. Der er også ting, som vi kan se, kommer til at kræve diskussion. Og sådan må det også være, når vejen dertil er betrådt med to forskellige perspektiver; Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, sagde han.