Landmænd: Det ser kulsort ud for os

Landmændenes forventninger til 2015 er helt i bund. Konkurser truer mange mange landmænd.

En del mælkebønder lider i øjeblikket. Det er dog håb forude, når EU's mælkekvoter ophører.

Landmændenes forventninger til 2015 er dystre. Konkurser truer mange landmænd.

Det ser skidt ud i landbruget i øjeblikket. Landmændene er presset af lave fødevarepriser og Ruslands embargo, der har betydet et stop for landbrugsprodukter fra EU på det russiske marked.

Landmændene ser derfor meget pessimistisk på indtjeningen i 2015, viser friske tal fra Seges, der tidligere hed Videncentret for Landbrug.

- Landmændene forventer en kraftig nedgang i både indtjening og investering. Vi har udsigt til en kraftig konjunkturnedgang i 2015, siger Klaus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Udbredt pessimisme

Seges opgør landmændenes forventninger til deres indtjening på det såkaldte Landmandsbarometer.

Forventningen for 2015 er minus syv - hvor forventningen, da den lå højeste, var oppe over 20. Dermed har pessimismen ikke været lavere, siden Seges begyndte at spørge landmændene til deres forventninger i 2010.

Landmændene har vurderet deres aktuelle situation målt på produktion, investeringer og driftsresultat.

Lidt optimisme forude

Foruden Ruslands handelsembargo spiller det også negativt ind for danske landmænd, at Kina har trukket sig delvist tilbage fra verdensmarkedet. Det går især ud over mælkebønderne, der tidligere har afsat store mængder mælk til Kina.

Til gengæld ser det mere positivt ud med landmændenes forventninger til 2016. Her øjner mælkeproducenterne en mulighed for at høste noget mere indtjening, fordi EU's mælkekvoter er ophørt i år.

- Vi har set at svine og mælkepriserne har været meget lave, men der er udsigt til at det kan rette sig lidt, når vi kommer ind i 2016, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Mælkekvoternes ophør

Erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har tidligere vurderet, at afskaffelsen af mælkekvoterne vil betyde, at danske landmænd vil producere seks milliarder kilo mælk i 2020.

Det er 20 procent mere end i dag, og det vil øge dansk den danske mejerieksport med 25 procent.

Systemet med EU's mælkekvoter har eksisteret siden 1984. Det blev indført, fordi der var en stor overproduktion af mælk og mejeriprodukter i Europa i begyndelsen af 1980'erne.

De enkelte medlemslande fik tildelt et maksimum for den samlede mælkeproduktion i et kvoteår. Når mælkebønderne bliver frie for kvoter, kan de producere mere og dermed tjene flere penge.