Landsret skærper straffen mod tidligere OW Bunker-direktør

Vestre Landsret har afsagt dom i ankesagen mod tidligere direktør for kuldsejlet olieselskab. Han får fem års fængsel.

OW Bunker gik konkurs i november 2014. Det skete på et tidspunkt, hvor selskabet troede, at man havde klaret sig gennem en krise, der havde ført til tab på næsten en milliard kroner efter fejlslagne spekulationer i olieprisen. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix)

Vestre Landsret i Viborg har netop afsagt dom i ankesagen mod en tidligere direktør i det skandaleramte olieselskab OW Bunker, der gik konkurs i 2014.

Og landsretten har valgt at skærpe dommen fra halvandet til fem års fængsel.

- Tiltalte er skyldig i mandatsvig af særlig grov beskaffenhed for et meget betydeligt beløb, lyder det i dommen.

Ankede tidligere dom

Lars Møller var direktør for OW Bunker-datterselskabet Dynamic Oil Trading, og Vestre Landsrets dom kommer, efter at både anklagemyndigheden og Lars Møller havde anket en dom fra byretten i Aalborg.

Her blev Lars Møller i maj 2018 idømt halvandet års fængsel efter straffelovens paragraf 299, som handler om tilsidesættelse af pligt i forbindelse med et formuetab.

Han blev dengang fundet skyldig i at have påført olievirksomheden et tab svarende til en halv milliard kroner.

Ifølge dommen i byretten havde Lars Møller ydet kreditter langt ud over, hvad han havde tilladelse til og udenom de officielle regnskabsbøger.

I Vestre Landsrets dom dømmes Lars Møller for mandatsvig af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens paragraf 280.

Skal fem år i fængsel

Denne gang har Vestre Landsret valgt at tillægge det betydning, at Lars Møller vidste, at kunden Tankoil ikke kunne betale den enorme gæld, der bare voksede og voksede, tilbage.

Dermed har han sikret Tankoil en stor gevinst, som selskabet aldrig skulle have haft - og et tilsvarende tab for OW Bunker, der også var en væsentlig årsag til OW Bunkers konkurs.

Det medfører den betydeligere hårdere straf end i byretten.

Lars Møller blev ifølge dommen undervejs løbende blev gjort opmærksom på problemerne med virksomheden Tankoil, uden at han reagerede.

Landsretten lægger i sin dom også vægt på, at der med Lars Møllers viden blev givet urigtige og vildledende oplysninger videre til ledelsen af OW Bunker i Danmark.

Dermed skal den tidligere direktør i fængsel for sin rolle i sagen.

- Der er efter forholdets karakter og grovhed ikke grundlag for at gøre straffen betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste, skriver retten.

Sådan kom retten frem sin afgørelse

  • Der er afgivet fem stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år.

  • Der er afgivet en stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder.

  • Efter stemmeflertallet fastsættes straffen til fængsel i fem år.

  • Kilde: Vestre Landsret

Forsvarer dybt rystet

Forsvarsadvokat Arvid Andersen er dybt rystet over landsrettens skærpede dom. Afgørelsen er ifølge advokaten "en kæmpe overraskelse og en kæmpe skuffelse".

- Vi havde regnet med en fuld frifindelse, så der er ret langt fra frifindelse til det her resultat, siger han.

Grunden til, at Lars Møller i første omgang fik en forholdsvis mild dom på halvandet års fængsel, var netop, at retten vurderede, at han hverken havde til hensigt at berige sig selv eller andre.

Men landsretten mener, at der er sket en berigelse hos OW Bunker-samarbejdspartneren Tankoil, og det er altså Vestre Landsrets nye vurdering, der nu giver fem års fængsel for mandatsvig.

- Det er så en vurdering, vi er uenige i. Men nu har landsretten talt, siger Arvid Andersen.

Så hvad skal der ske nu? Skal I have sagen i procesbevillingsnævnet for at få den i Højesteret?

- Det må afvente, at vi har sat os lidt ind i præmisserne. Lige nu er der ikke nogen konklusion i forhold til, hvad der skal gøres, siger han.

Hvad siger din klient selv til dagens dom?

- Ikke så meget andet end en enorm skuffelse over udfaldet. Det havde vi overhovedet ikke set komme, siger Arvid Andersen.