Lauritzen efter millionforlig i it-skandale: Et lille plaster på såret

It-udvikleren KMD betaler 200 millioner kroner til staten for fejlslagent it-system.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) kalder det godt købmandsskab, at KMD punger ud med 200 millioner kroner for fejlslagent it-system. KMD har modtaget 160 millioner kroner for at udvikle Efi. (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Skatteministeriet har sat det sidste punktum i en af danmarkshistoriens største it-skandaler.

Siden det automatiske inddrivelsessystem, Efi, blev bestilt i 2005, har det kostet milliarder af skattekroner. Og da det kortvarigt blev sat i drift fra 2013 til 2015, satte det inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige totalt i stå.

Siden er gælden til det offentlige fordoblet fra omkring 60 milliarder kroner til i dag at udgøre omkring 120 milliarder kroner.

Nu kan skatteminister Karsten Lauritzen (V) så fortælle, at leverandøren af det fejlslagne it-system Efi, it-virksomheden KMD, og Skatteministeriet nu har indgået forlig.

Det betyder, at KMD betaler 100 millioner kroner og giver rabatter for yderligere 100 millioner kroner på igangværende it-projekter, som udvikles for Skatteministeriet.

Karsten Lauritzen, hvor tilfreds er du med at have indgået et forlig på 200 millioner kroner?

- I forhold til det forløb, der har været, har der været drøftet mange beløb, også nogle, der har været væsentligt lavere. Og set i lyset af, at KMD modtog 160 millioner kroner for Efi-systemet, så synes jeg faktisk, det er fint at få 200 millioner kroner i et forlig.

Er det her et lille eller et stort plaster på det sår, som Efi har efterladt?

- Det er et lille plaster på såret. Men når noget er gået helt galt i inddrivelsen, så skyldes det ikke bare et problem hos it-leverandøren. De har ikke leveret det, de skulle, men det skyldes også en masse forkerte politiske og administrative beslutninger, som har gjort, at vi har haft milliardomkostninger til at rydde op på inddrivelsesområdet. Men det her er endnu et skridt på vejen til at få en effektiv inddrivelse.

I 2016 stævnede du ellers KMD for 692 millioner kroner. Det er et stykke fra de 200 millioner, der nu er indgået forlig om?

- Det var min beslutning at stævne dem. Det gjorde vi også for en række følgeomkostninger, ved at it-systemet ikke fungerede. Men KMD har faktisk kun fået 160 millioner i betaling. Derfor synes jeg, at det er meget rimeligt, at man nu har forhandlet sig frem til et forlig på 200 millioner kroner.

Og det er også rimeligt, hvis man ser på, hvad EFi har kostet statskassen i manglende inddrivelse og advokatregninger?

- Man kunne også have taget sagen for en dommer, så kunne man være endt på ingenting, man kunne også være endt på mere end de 200 millioner. Men i lyset af, at KMD i sin tid kun har fået 160 millioner for det, de har lavet, så er det faktisk fint, at de tilbagebetaler mere. En dommer er ti fugle på taget, nu får vi fire eller fem i hånden. Det, synes jeg, er fornuftigt købmandsskab.

Det fremgår af Finanstilsynet, at Kammeradvokaten på fire år har kostet 300 millioner kroner for at rydde op efter Efi. Så er det da ikke en god forretning?

- Det er en kæmpe underskudsforretning, at vi ikke har haft et effektivt inddrivelsessystem, og at det her Efi-system blev idriftsat under en anden regering tilbage i 2013. Omkostningen har også været en masse udgifter til Kammeradvokaten for at rydde op. Det har ikke noget med retssagen at gøre, men noget vi meget gerne havde været foruden. Forliget er isoleret set en god forretning for staten og de danske skatteborgere.

Hvad dækker de 300 millioner så over?

- Det dækker over, at der er forurenet en masse gældsposter, og man har været i tvivl om, hvilken lovgivningen der gjaldt, og der var en masse afledte problemer, som man ikke isoleret set ikke kunne holde it-leverandøren ansvarlig for.

Hvor vigtig er symbolikken i, at der nu er indgået forlig?

KMD har fået 160 millioner for Efi, nu får vi 200 millioner tilbage. Det er godt købmandsskab og en god forretning. Så er der en juridisk vurdering af, om man kan gøre dem økonomisk ansvarlige for alle følgevirkningerne, og det kan man ikke ud fra den kontrakt, der er indgået. Derfor er der indgået et forlig, som er den bedste løsning for KMD og den bedste løsning for skatteforvaltningen, og det sidste er det vigtigste for mig.

Er det muligt at opgøre, hvad Efi har kostet statskassen?

- Det regnestykke kan man ikke lave, men det er et stort stort milliardbeløb. Derfor skal man tænke sig grundigt om, når man laver it-udvikling. Og it-udviklingen fra KMD's side er noget af det, der gik galt - også andre ting gik galt. Den læring har vi taget med os i forhold til et nyt it-system.

KMD har stadig mange aftaler med staten. Har den her sag ændret dit syn på KMD?

- Den har ikke ændret mit syn på KMD. Men den har generelt ændret mit syn på, hvordan vi skal gå til it-udviklingen i staten, der synes jeg som skatteminister også, det er et vigtigt signal at sende til it-leverandøren, når der er skrevet under på en kontrakt, og noget så ikke virker, så har det konsekvenser.

Nu er der så gået 14 år med Efi som følgesvend. Det har kostet milliarder at opstarte og lukke ned. Hvad tænker du om hele forløbet?

- Efi-projektet er desværre et forfærdeligt godt eksempel på, hvordan man ikke skal lave it-udvikling. Med alt for mange it-leverandører, uklare ansvarsfordelinger, og derfor har vi i skatteforvaltningen taget ved lære af det i forhold til nye it-udviklingsprojekter. Blandt andet er det nye inddrivelsessystem lavet inden for budgettet og inden for tidsrammen, og det virker rent faktisk og er i gang med at løse problemet fremadrettet.

Den danske it-virksomhed Netcompany har fået til opgave at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem. Det har fået navnet PSRM og skal efter planen være endeligt i drift i 2021. (Foto: © Sofie Mathiassen, Scanpix)

Så du mener ikke, at noget lignende kan ske igen?

- Det kan ikke ske på inddrivelsesområdet igen. Jeg har lært de seneste fire år, at man ikke skal udstede garantier. Men med det it-system, man har udviklet, har man taget ved lære af de fejl, der er begået. Der er blandt andet 100.000 danskere, der de kommende måneder får et brev fra Gældsstyrelsen om, at de skylder penge, og de penge vil blive inddrevet.

- Så er der en masse problemer med gammel gæld, og det vil tage mange år at rydde op i det. Men jeg er optimistisk om ny gæld og semioptimistisk omkring den gamle gæld.

Kan man ikke mene, at dette forlig falder meget belejligt i forhold til et folketingsvalg?

- Det her ikke noget med hinanden at gøre. Vi har haft forligsdrøftelser over lang tid. Jeg har så haft et ønske om, at det beløb, der kom tilbage, var større end det, vi havde betalt til KMD. Det er vi endt ovenpå, men det har taget noget tid at komme derhen, og jeg havde egentlig ønsket, at vi havde afsluttet dette for lang tid siden.