Ledere klar til at bryde loven

Knap halvdelen af alle ledere er klar til at bryde loven og udspørge medarbejdere om deres sygdom. Men det er i følge helbredsloven ulovligt.

Mange ledere mener, at det er i orden at ringe til syge medarbejdere og spørge, hvad de fejler.

Det er helt okay at spørge hvad en sygemeldt medarbejder fejler, mener næsten hver anden leder. Men problemet er bare, at lige netop det spørgsmål, i følge helbredsloven, er ulovligt at stille.

Ikke desto mindre viser en undersøgelse blandt 400 ledere med personaleansvar, at 43 procent af lederne er klar til at ringe og udspørge medarbejderen om det er maven eller halsen der gør ondt.

Undersøgelsen der er lavet af Capacent Epinion for CABI-Center for aktiv Beskæftigelsesindsats, slår endda fast, at en ud ti ledere er parat til opsøge den sygemeldte medarbejder uanmeldt og spørge hvad vedkommende fejler. En praksis, der altså i følge helbredsloven, er ulovlig.

Misforstået omsorg

I følge Beskæftigelsesministeriet stiger risikoen for helt at forlade arbejdsmarkedet jo længere tid sygefraværet står på. Eksempelvis kommer en fjerdedel af de medarbejdere, der har været sygemeldt i over 13 uger aldrig tilbage på arbejdsmarkedet.

Og det understreger vigtigheden af, at ledere aktivt håndterer medarbejdernes sygefravær, siger formand for Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og direktør i Pressalit, Dan Boyter.

- Det er misforstået omsorg, at undlade kontakt til den syge. Jeg har en klar forventning om, at vores ledere i Pressalit ringer op til syge medarbejdere og går meget langt for på en konstruktiv måde at afdække vedkommendes problemer. Ofte er den syge glad for opmærksomheden,- forklarer Dan Boyter.

Ligegyldig lovgivning

På trods af at loven ikke tillader lederne at spørge til medarbejdernes sygdom, så bør lederne være nærværende når en medarbejder er syg, siger Dan Boyter.

-Hvis en leder ikke har daglig dialog med sine medarbejdere, men dukker op eller ringer, når medarbejderen er syg, virker det mærkeligt og kontrollerende. At gå tæt på kræver en kultur, hvor man drøfter personlige emner. Har man problemer på arbejdet skal man kunne snakke om det derhjemme og omvendt med personlige problemer på arbejdet.

Facebook
Twitter