Ledige er trætte af meningsløse møder

Ledige oplevet det som spild af tid, at jobcentre og a-kasser giver de samme oplysninger.

Kommunerne og LO er enige om, at de ledige kun skal henvende sig et sted. (© DR)

Mange arbejdsløse oplever det som meningsløst, at de skal gå til møder i både jobcenter og a-kasse.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har foretaget for Ugebrevet A4 blandt 399 personer, der enten er på dagpenge netop nu, eller som har modtaget dagpenge i en periode det seneste halve år.

To ud af tre ledige angiver, at de "i høj grad" eller "i nogen grad" oplever, at jobcentrets og a-kassens indsats overlapper hinanden.

Både jobcenter og a-kasse

Hvor meningsløs, situationen føles for de ledige, understreges af, at knap ni ud af ti - 88 procent - svarer, at det "i ringe grad" eller "slet ikke" giver mening at gå til samtaler i både jobcentret og a-kassen.

Den 34-årige fysioterapeut Tanja Larsson fra København har været ledig i et års tid. Hver tredje måned skal hun til samtale både på kommunens jobcenter og hos fagforeningens a-kasse.

Men det ikke kun mødetidspunkteterne ligger tæt på hinanden.

Spild af tid

- For mit vedkommende ligger de to samtaler lige efter hinanden, enten i samme uge eller med en uges mellemrum, siger Tanja Larsson, der også oplever, at hun begge steder bliver informeret om de samme ting.

-Jeg synes, at det er spild af min tid. Det gælder om at få ledige i arbejde, så synes jeg, at ressourcerne kunne være brugt mere fokuseret, siger den 34-årige fysioterapeut.

Formand for arbejdsmarkedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Erik Nielsen, kan godt nikke genkendende til, at ledige nogle gange får samme informationer på både kommunens jobcenter og fagforeningernes a-kasse. Derfor mener han, at kommunerne skal overtage hele opgaven med de ledige.

Del af trepartsforhandlingerne

LO ønsker derimod at løse problemet ved at tage opgaven helt væk fra kommunerne. De første seks måneder af ledigheden skal den arbejdsløse kun gå til a-kassen, mener faglig sekretær, Ejner K. Holst.

-A-kasserne har en betydelig større kendskab til branchen, hvor de ledige kommer fra og ved noget om, hvor jobmulighederne er. De kender til kompetencerne, der bliver efterspurgt, siger Ejner K. Holst.

Hvem, der skal tage sig af de ledige, bliver efter al sandsynlighed et af emnerne, når regeringen inden længe indkalder kommuner og fagforeninger til trepartsforhandlinger.