LO og DA opsiger overenskomster

600.000 lønmodtageres overenskomster er i dag blevet opsagt af LO og DA. Dermed er vejen officielt banet for en storkonflikt senere på foråret, hvis parterne ikke får forhandlet nye overenskomster på plads.

Formand for LO, Harald Børsting. (© DR)

Overenskomsterne for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked er nu officielt opsagt, oplyser LO til DR Nyheder.

LO's formand Harald Børsting og DA's adm. direktør Jørn Neergaard Larsen har i dag underskrevet opsigelserne af overenskomsterne på blandt andet industri-, byggeri-, butiks-, hotel- og transportområdet.

Dermed er vejen officielt banet for en storkonflikt senere på foråret, hvis parterne ikke får forhandlet nye overenskomster på plads.

Ikke en konfliktoptrapning

Opsigelsen af de gældende overenskomster skal dog ikke ses som en optrapning, forklarer professor Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

-Det er bare et udtryk for at man skal følge nogle bestemte tidslinjer og formalia, hvis man skal være klar til at gå i konflikt. Det behøver ikke på nogen måde at være et udtryk for sammenbrud i forhandlingerne, siger Flemming Ibsen til DR Nyheder.

Parterne på det store og afgørende industriområde havde givet sig selv en frist til i morgen til at blive enige. Det når de ikke, men ifølge Flemming Ibsen betyder det ikke, at der er krise i forhandlingerne.

-Parterne er ikke under tidspres, og derfor behøver man ikke jage tingene igennem, for der er stadig masser af tid, siger Flemming Ibsen.

Arbejdsgiverne presser

Han henviser til at overenskomsterne først er opsagt fra 1. marts, og derefter har Forligsmanden mulighed for at udsætte en eventuelt varslet konflikt i fire uger.

Det altoverskyggende spørgsmål i forhandlingerne er, hvor lave lønstigninger, lønmodtagerne må tage til takke med.

-Arbejdsgiverne går benhårdt efter at få forbedret konkurrenceevnen og en smal økonomisk ramme. Omvendt går fagbevægelsen efter at få udvidet rammen, men begge parter er enige i, at vi skal have forbedret konkurrenceevnen, så vi beholder arbejdspladser i Danmark, siger Flemming Ibsen til DR Nyheder.

LO og DA har også aftalt at se bort fra det første af de to konfliktvarsler, man normalt skal afsende.

FacebookTwitter