LO: Psykisk arbejdsmiljø overses

LO kritiserer Arbejdstilsynet for ikke at se nok på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynet går især efter det, der er nemt at fange, siger rapport fra Roskilde Universitet.

LO mener ikke, at Arbejdstilsynet undersøger det psykiske arbejdsmiljø godt nok. (Foto: Carl Dwyer © stock.xchng)

Arbejdstilsynet sørger ikke i tilstrækkelig grad for, at der er orden i det psykiske arbejdsmiljø på landets virksomheder. Tilsynets ressourcer er for få, og dets værktøjer er for dårlige.

Sådan lyder kritikken fra LO på baggrund af en rapport, som Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv ved Roskilde Universitet har udarbejdet, oplyser ugebrevet A4.

Går efter det nemme

Ifølge rapporten bruger tilsynet i gennemsnit 1,9 timer på obligatorisk screening af virksomheder. Her falder det kritiske blik fire gange så ofte på risiko for ulykker som på psykosociale risikofaktorer.

- Samlet set fanger Arbejdstilsynet ikke det, der er alvorligt, men det der er nemt at fange, siger Klaus T. Nielsen, lektor på Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv.

Ejner K. Holst, LO-sekretær med ansvar for arbejdsmiljø, mener, at det er et stort problem, at det psykiske arbejdsmiljø får en stedmoderlig behandling.

- Vi ved, at en stor del af sygefraværet skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, siger han til A4.

Ikke mangel på ressourcer

I Arbejdstilsynet afviser direktør Jens Jensen både mangel på ressourcer og værktøjer.

- Hvis vi får mistanke om noget under en screening, så kommer vi tilbage og graver dybere, siger han.

I Dansk Industri mener fagleder Anders Just Pedersen, at problemer med trivsel og det psykiske arbejdsmiljø hører bedre hjemme i samarbejdsorganisationen mellem lønmodtagere og arbejdsgiver.

- Dels kender de bedre røgen i bageriet, dels er de til stede og kan fastholde en efterfølgende proces i virksomheden, mener han.