Løhde klar til lockout af 120.000 statsansatte

Sophie Løhde er klar til at sende 120.000 statsansatte hjem uden løn.

Finansministeriet varsler omfattende lockout af statsansatte. 120.000 medarbejdere skal sendes hjem uden løn. (Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Statens chefforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V), forbereder sig på en 'omfattende lockout' af de statslige ansatte.

- Alle organisationer og alle ministerier i staten har nu gennemgået strejkevarslerne, og vi må konstatere, at de nøje har udvalgt arbejdspladser, hvor det gør allermest ondt på centrale dele af staten, siger Sophie Løhde på et pressemøde i Finansministeriet.

Lockouten, der vil omfatte 120.000 ansatte i staten, kan træde i kraft den 10. april. Det er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde.

I alt 180.000 er ansat i staten. 50.000 er tjenestemænd og derfor friholdt for konflikt. De sidste 10.000 medarbejdere vurderes at have en særlig rolle for at varetage statens sikkerhed og er derfor undtaget fra lockout-varsel.

Sophie Løhde er altså forberedt på at sende to ud af tre statslige ansatte hjem.

Alle ministerier kommer til at skulle holde for, og blandt andre efterretningstjeneste og uddannelsesinstitutioner vil blive decimerede, nævner innovationsminister Sophie Løhde.

Nøje udvalgte strejkemål

Løhde fremhæver blandt andet, at de faglige organisationer har udtaget Fødevarestyrelsens kødkontrol, Banedanmark og lufttrafiktjenesten til at gå i strejke.

Det kan skade den danske eksport og betyde, at store dele af tog- og flytrafikken vil blive forstyrret eller helt lammet, fremhæver Finansministeriet.

- Det er naturligvis en helt uholdbar situation. Derfor ser Finansministeriet sig desværre nødsaget til at reagere ved at varsle en omfattende lockout for at lægge pres på for at opnå et forhandlingsresultat, så vi undgår en konflikt, siger Sophie Løhde.

Overenskomstforhandlingerne gælder for 745.000 ansatte hos staten, regionerne og kommunerne. Fagforeningerne har udtaget omkring 100.000 offentligt ansatte til strejke.

- Jeg er fuldt ud klar over, at et lockout-varsel er et stort skridt. Men når de faglige organisationer agerer på den måde og nøje udvælger strejkemål, som vil ramme helt afgørende dele af det danske samfund, så ser jeg desværre ingen anden udvej, siger Sophie Løhde.

Pressede strejkekasser

En omfattende lockout vil gå hårdt ud over fagforeningerne strejkekasser. Men det er ikke grunden til, at Sophie Løhde med dagens udmelding lægger pres på de faglige organisationer, siger hun:

- Formålet med en lockout er at fremme en løsning ved forhandlingsbordet. Jeg havde gerne set, at vi havde holdt forhandlingerne ved forhandlingsbordet.

- Dem valgte de faglige organisationer at forlade og efterfølgende varsle en strejke, som meget præcist og med nålestik går målrettet mod helt vitale dele af det danske samfund, siger hun.

Senere i dag vil Danske Regioner og Kommunernes Landsforening sætte tal på, hvor mange de planlægger at lockoute.