Løkken Sparekasse tog for store chancer

Advokatundersøgelse fastslår, at sammenbruddet i Løkken Sparekasse skyldes meget høj risikotagning på udlånssiden. Undersøgelsen mener, at ledelsen har handlet uagtsomt og har et erstatningsansvar.

En advokatundersøgelse fastslår, at den daværende ledelse og revisor i Løkken Sparekasse har handlet uagtsomt i tiden op til bankens kollaps.

En advokatundersøgelsen fastslår, at de væsentligste årsager til sammenbruddet i Løkken Sparekasse skyldes store udlån til ejendomssektoren uden for sparekassens normale markedsområde – samt manglende kvalitetsstyring på kreditsiden i sparekassen.

Undersøgelsen er foretaget af advokaterne Mogens Skipper-Pedersen og Henrik Stenbjerre, og de kommer frem til, at bankens direktion og bestyrelse samt sparekassens revisor har handlet uagtsomt i relation til den gældende lovgivning på pengeinstitutområdet.

De to advokater mener, at overtrædelserne er så store, at sparekassens ledelse og revisor kan gøres erstatningsansvarlige.

Sparekassens nuværende bestyrelse er enig i undersøgelsen.

- Bestyrelsen i Løkken Sparebank har behandlet undersøgernes rapport og finder ligeledes, at ledelse og revision har gjort sig skyldig i grov pligtforsømmelse. Vi vil nu anmode vores advokater om at foretage de nødvendige skridt til at rejse krav om erstatning for tab, siger bestyrelsesformand Ole Jørgensen.

Facebook
Twitter