Lønberegner: Se hvad overenskomsterne betyder for 248 faggruppers løn

Se, hvor meget lønnen i gennemsnit står til at stige for de 248 største faggrupper.

Lønrammen for en stor del af de godt 745.000 offentligt ansatte skal stige med 8,1 procent i løbet af de næste tre år.

Det blev resultatet af aftalerne om de offentlige overenskomster, der nu skal til afstemning blandt medlemmerne.

I grafikken kan du se, hvad de 8,1 procent kan betyde for gennemsnitslønnen for de 248 største fag. Den månedlige lønstigning i grafikken afspejler stigningen i løn, når den efter tre år er fuldt indfaset.

Du kan også se stigningen i den såkaldte realløn, altså den reelle lønstigning i kroner og øre fratrukket den forventede inflation.

Det er taget med i oversigten, fordi en del af lønstigningen naturligt bliver udhulet af de stigende priser i samfundet.

Sådan skal tallene læses

  • Grafikken her viser, hvor meget lønnen i gennemsnit står til at stige for de 248 største faggrupper i staten, regioner og kommuner, ifølge aftalerne.

  • Tallene tager udgangspunkt i de gennemsnitlige lønninger for de største grupper offentligt ansatte. Lønnen er uden pension og omfatter alle tillæg.

  • Tallene dækker over store variationer blandt de enkelte ansatte i hver faggruppe, fordi ansatte har forskellige tillæg, anciennitet og er på forskellige løntrin.

  • Kilden til tallene er Kommunerne og Regionernes Løndatakontor og Moderniseringsstyrelsens lønoverblik.dk.

  • Udover de generelle lønstigninger er der aftalt en række specifikke stigninger til enkelte grupper og lokale forhandlinger, som vi ikke ved hvordan udmøntes. De indgår derfor i gennemsnitsberegningerne.

  • Stigningerne bliver indfaset gradvist over de næste tre år. Derfor har vi valgt at vise lønstigningen i 2021-priser.

  • Inflationen de næste år forventes at være 5,3 procent, ifølge det Økonomiske Råd.

  • Forliget om de nye overenskomster skal til afstemning hos medlemmerne af de offentligt ansattes fagforeninger og arbejdsgiverne, før det bliver til virkelighed.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk