Lønmodtagere stavnsbindes af jobklausuler

Danske lønmodtagere kan ikke frit skifte arbejde. Den nuværende lovgivning er uklar, og op mod 100.000 lønmodtagere er reelt stavnsbundet til deres arbejde, mener flere fagforeninger. Beskæftigelsesministeren vil imidlertid ikke lave reglerne om.

Eksempel på enkundeklausul. Foto: DR, © DR

LO om konkurrenceklausulerLO om kundeklausulerLederne om konkurrenceklausulLederne om kundeklausulerSeLedernes og LO's råd og kunde- og konkurrenceklausuler.Links om jobklausuler

Op mod 100.000 danske lønmodtagere er omfattet af en klausul ideres kontrakt, så de ikke frit kan skifte arbejde. Det anslårlønmodtagerorganisationerne LO, FTF, Ledernes Hovedorganisation,Akademikernes Centralorganisation og Danske Sælgere.

De mener, at tallet er alt for højt, og at de mange klausulerreelt stavnsbinder de fleste af de omfattede medarbejdere.

Samtidig mener organisationerne, at de nuværende regler er foruklare, og det skader dansk erhvervsliv. Derfor så de gerne, at denuværende regler bliver ændret på en række punkter, men det afviserbeskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Omfatter både direktører og timelønnedeProblemerne i konkurrence- og kundeklausulerne behandles iMagasinet Penge på DR1 kl. 21.25 i aften.

til en tidligere medarbejder, hvisarbejdsgiveren gør en jobklausul gældende. Kompensationen skalminimum udgøre 50 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet ogskal udbetales i den periode, hvor klausulen er gældende. Der kandog ske modregning, også hvis en medarbejder får arbejde, derligger udenfor klausulens områdeøkonomisk kompensationIfølgefunktionærlovens §18 og §18 a skal arbejdsgiveren betale

før den er gyldig. I klausulenskal det præciseres hvilken kompensation, der er aftalt.Enklausul skal være skriftlig,

skal forhindre fratrådte medarbejdere i attage kontakt til tidligere kunder eller for-retningsforbindelser,efter at de har forladt en arbejdsgiver.Kundeklausuler

skal hindre fratrådte medarbejdere i attage arbejde hos en konkurrent eller starte egen konkurrerendevirksomhed, efter at de har forladt en arbejdsgiver.Konkurrenceklausuler

Den 15.juni 1999 blev Funktionærloven ændret, derfor skelnes der juridiskmellem, om en jobklausul er indgået før eller efter denne dato.Klausuler fra før 15. juni 1999 er ikke omtalt i dennefakta-boks.Jobklausuler

Her er der eksempler på, hvordan lønmodtagere rammes forskelligtaf konkurrence- og kundeklausuler, og det gælder både direktøren,sælgeren og den timelønnede montør.

Lønmodtagerorganisationerne peger på, at klausulerne må gøresklare og præcise, så både arbejdsgiver og lønmodtager nøjagtig ved,hvad klausulerne dækker, og hvor længe de gælder.

Urimelig bod ved overtrædelse af regler

I gennemsnit koster det lønmodtageren 100.000 at overtræde enkunde- eller konkurrenceklausul, og det er for meget, menerlønmodtagerorganisationerne.

De peger på, at hvis en lønmodtager siger op og ikke kan få nytarbejde på grund af en klausul, så er medarbejderen kun berettigettil halv løn i den periode, han eller hun er omfattet afklausulen.

55.000 timelønnede særlig hårdt ramt

Ifølge Ugebrevet A4 er LO op mod 55.000 timelønnede LO-medlemmersærlig hårdt ramt.

De er bundet af en klausul i deres nuværende kontrakt, men somtimelønnede får de ingen kompensation for at være afskåret fra atsøge arbejde hos konkurrenten. Det mener LO er urimeligt.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er gæst imagasinet Penge, hvor han vil svare på lønmodtagernes kritik.

//detectBrowser();// Frank Kristensen er elektriker medspeciale i alarmanlæg.

Han har skiftet job, men alligevel risikerer han dagligt at komme ikarambolage med sin tidligere arbejdsgiver.

Frank Kristensen er nemlig omfattet af kunde- ogkonkurrenceklausuler, og som håndværker er det en dyrfornøjelse.

Klausulen bestemmer nemlig, at han ikke må tage kontakt til sitgamle firmas kunder i to år efter ansættelsen er ophørt. Normaltkompenseres der for sådan en klausul med halv løn i den periode,hvor klausulen gælder, men det er kun for funktionærer. Timelønnedefår ingen kompensation. Elektrikeren Mogens Andreassen er sælger.

I sommer søgte han nye udfordringer og fik tilbudt drømmejobbet hoset andet tøjfirma.

Desværre for Mogens Andreassen havde han underskrevet både enkonkurrence- og kundeklausul med sin daværende arbejdsgiver.

Drømmejobbet røg sig en tur. Og Mogens Andreassen måtte pådagpenge.

Først om et år kan Mogens Andreassen igen gøre det, han brænderfor, nemlig at sælge dametøj. Sælgeren Birger Sørensen er direktør.

I sommer forlod han sit job som produktionsdirektør i enhøjteknologisk virksomhed.

Birger Sørensen var både underlagt en kunde- og enkonkurrenceklausul, men ved fratrædelesn fik han at vide, atselskabet ikke ville håndhæve klausulerne.

Derfor begyndte Birger Sørensen at planlægge sin videre karriere,men et år senere får han et brev, hvor firmaet skriver, at dealligevel vil håndhæve klausulerne.

Nu har Birger Sørensen et stort problem, for hvis han overtræderklausulerne, kan han idømmes en bod på op til en halv millionkroner. DirektørenMød Mogens, Frank og Birger i aften iMagasinet Penge