Lovligt eller ej?

De fleste har en CD- eller DVD-brænder på deres computer. Men pas på, du kan hurtigt komme til at bryde loven. Se her hvad der er lovligt og ulovligt.

De fleste har en CD- eller DVD-brænder på deres computer. Men pas på, du kan hurtigt komme til at bryde loven. Se her hvad der er lovligt og ulovligt.

Hvornår er det lovligt at tage en digital kopi?

Ifølge ophavsretsloven må man tage digitale kopier af cd'er og DVD'er, hvis det er til ”personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand”.

Det vil i korte træk sige, at du må kopiere dine egne cd'er og for eksempel bruge dem i bilen og sommerhuset. Du må også godt lave dem om til mp3, som kan ligge på computeren. Ligeledes må du gerne downloade musik fra internettet, hvis de, der har ophavsretten, har givet tilladelse. Men du må aldrig bryde kopispærringen på en CD eller en DVD med det formål at kopiere den. Det er kun tilladt at bryde kopispærringen, hvis det er nødvendigt for at kunne afspille CD'en eller DVD'en.

Du må ikke forære eller sælge musikken til andre. Det er vigtigt at huske på, at det ikke er mp3-formatet, der er ulovligt, men indholdet der kan være det.

Lovlige kopier - du må gerne

 • Kopiere et værk, som ophavsmanden selv har givet tilladelse til, at du må.

 • Kopiere en cd og spille den til en privat fest (også hos andre).

 • Kopiere en cd og lytte til den på din arbejdsplads.

 • Kopiere en cd til bilen eller sommerhuset og til din discman eller mp3-afspiller.

 • Kopiere en lånt cd, hvis kopieringen sker på et analogt medie (fx. kassettebånd).

 • Kopiere værker hentet på internettet til personlig brug, når værket er lagt ud med ophavsmandens samtykke.

Ulovlige kopier - du må ikke

 • Kopiere en CD eller en DVD, hvis den er kopispærret, med mindre at du er nødt til det for at kunne afspille den.

 • Kopiere en kopi af en cd, når du har fået kopien fra andre.

 • Kopiere en original cd lånt af en ven.

 • Kopiere en original cd lånt på biblioteket.

 • Kopiere værker hentet på internettet, når værket er lagt ud udenophavsmandens samtykke.

 • Forære en kopieret cd væk.

 • Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd.

Love og regler bliver med jævne mellemrum ændret, og det kan være svært at vide, hvordan reglerne er lige her og nu. F.eks. er edb-programmer og computerspil underlagt særlige regler. Derfor er det er god idé at undersøge ophavsretsloven, inden man begiver sig ud i den store digitale kopiering.