Lufthavnsdirektør i forsvar for lav klimaafgift: 'Vi er et handelsland, vi skal kunne rejse'

I Sverige og Tyskland skal passagerer betale højere flyafgifter, så antallet af rejser reduceres.

Københavns Lufthavns direktør mener ikke, at en "strafafgift" vil virke efter hensigten. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Flytrafikken er vokset over de senere år, men i Danmark er passagerer indtil videre sluppet for at betale klimaafgifter på flyrejser, fordi der er stor politisk uenighed om, hvordan de skal udformes.

De danske lufthavne og flyselskaber har i dag meldt sig på banen med deres forslag, og det er en løsning, der ligger langt fra, hvad nabolande Sverige, Norge og Tyskland gør.

Mens andre lande pålægger passagerer at betale afgifter med mål om at begrænse antallet af flyrejser, ønsker branchen i Danmark at hente penge til forskning i grønne løsninger gennem en mindre klima-opkrævning på flyvninger fra danske lufthavne.

- I andre lande er der primært tale om statslige strafafgifter. Jeg tror ikke på, at afgifter har indflydelse på, hvor mange der flyver, siger direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye og påpeger, at de svenske flyafgifter havner i statskassen.

- Vi er et handelsland, vi skal kunne rejse. Men vi skal kunne rejse med god samvittighed, og det kan vi i højere grad, hvis luftfarten er mere grøn, lyder det fra Thomas Woldbye.

Lavere afgift end i andre lande

Ligesom i Sverige, Norge og Tyskland er det den danske luftfartsbranches tanke, at afgiften skal afhænge af, hvor stor klimabelastning flyrejsen har. Størrelsen på opkrævningen er dog ifølge branchens forslag mindre end i nabolande, hvor passagerer betaler mindst 43 danske kroner oveni billetprisen.

Samlet set foreslår branchen, at en dansk afgift skal kunne indbringe mellem 250-300 millioner kroner årligt. SAS og Københavns Lufthavn regner med, at millionerne vil svare til en passagerbetalt afgift på mellem 20-30 kroner per billet, og det, synes Thomas Woldbye, er et tilstrækkeligt beløb:

- Vores udgangspunkt er, at beløbet skal være stort nok til, at det virkeligt kan batte, og der er 250-300 millioner kroner meget, siger lufthavnsdirektøren.

Han understreger, at midlerne skal sikres i en uafhængig fond, så de går direkte til udvikling af ny teknologi. Blandt andet teknologi, der kan producere større mængder af bæredygtigt brændstof.

Fald i svenske indenrigsflyvninger

Da Sverige i april sidste år indførte passagerafgifter på flyrejser, var det med det politiske mål at nedbringe antallet af flyrejser, hvilket betyder, at luftfartsselskaber i dag betaler 60, 250 eller 400 svenske kroner per passager, der flyver fra svenske lufthavne.

Flere danske partier har rost tiltaget. Heriblandt Alternativet, SF og Enhedslisten, der mener, det vil være klogt at følge det svenske forbillede.

Indtil videre er der imidlertid ingen dokumentation for, at afgiften har den ønskede effekt.

Den svenske Transportstyrelse oplyser, at antallet af indenrigsflyvninger er faldet med 4,3 procent i første år med flyskatten, men antallet af flypassagerer på udenrigsrejser til Europa er samtidig steget.

Afgiften nævnes af styrelsen som en forklaring. Flyselskabskonkurser, naturlige udsving i trafik og lavere forventning til økonomisk udvikling kan også spille ind, evaluerer styrelsen.

Passagererne flyver alligevel

Branchen i Danmark har før strittet imod, når politikerne har nævnt afgift på flyrejser.

Ifølge Thomas Woldbye skyldtes det netop frygten for, at Danmark ville ende med en passagerafgift, der ikke går direkte til initiativer, som fremmer grøn omstilling i branchen.

- De fleste fly vil jo flyve alligevel. Bare med færre passagerer. Hvis vi udvikler ny teknologi, kan vi måske nedbringe CO2-udledningen.

Koncerndirektør i SAS, Simon Pauck Hansen, er enig. Han mener, den svenske model har slået fejl og påpeger, at afgiften ikke umiddelbart bidrager med midler, der kan gøre industrien mere bæredygtig.

- Vi er nødt til at have bedre adgang til bæredygtige brændstoffer, vi kan flyve på, så vores udledning af CO2 bliver markant lavere end i dag. Vi tror på, der er fremtid for flyrejser, og med initiativer og afgifter, som det vi foreslår, trækker vi industrien i den rigtige retning, siger Simon Pauck Hansen.

CO2-afgift for 700 millioner

De Radikale har foreslået beskatning af flyselskaber på 250 danske kroner for hvert udledt ton CO2 som løsning, men klimaordfører og tidligere miljøminister Ida Auken (R), ser også gode takter i buddet fra den danske luftfartsbranche.

- Det er tættere på det forslag, vi er kommet med, og de skal have ros for at komme med noget selv. Branchen er kommet i gang for sent, og der bliver generelt gjort for lidt, siger hun og påpeger, at De Radikale gerne havde set et afgiftsniveau på højde med, hvad flyselskaberne afkræves i det svenske.

En tanke, som Thomas Woldbye og Simon Pauck Hansen afviser i første omgang. Holdningen i branchen er, at 20-30 kroner per billet vil "bibeholde konkurrencedygtigheden i erhvervet og sikre vækst og arbejdspladser i Danmark".

Hvor meget kan politikerne kræve afgiften hævet, før I står af?

- Det vil jeg ikke starte en diskussion af. Jeg tror, 300 millioner er nok, og jeg tror gerne passagererne vil betale det ekstra. Vi skal bare se at komme i gang med noget, der virker, siger Thomas Woldbye.