Mærsk får kritik for opbevaring af 450 ton radioaktivt affald

Myndigheder kritiserer Mærsk for ulovlig omgang med tonsvis af lavradioaktivt affald i Esbjerg. 

Over halvdelen af de tønder, Sundhedsstyrelsen kontrollerede under sit besøg i 2016 var rustne eller gennemtærede.

Danske sundhedsmyndigheder kritiserer Mærsk Oil for at passe for dårligt på 450 ton lavradioaktivt affald, som virksomheden har lagt på et midlertidigt lager i Esbjerg.

I alt har Mærsk fået otte påbud i sagen siden 2016.

Desuden har Mærsk Oil ifølge myndighederne brudt loven i 2015 ved at gennemføre en ulovlig flytning af affaldet. Striben af regelbrud har formentlig ikke ført til, at borgere i Esbjerg er blevet syge af stråling.

Alligevel er en ekspert, der har beskæftiget sig med radioaktive stoffer i 40 år, overrasket over sagen.

- Tingene bliver håndteret med venstre hånd. Det er skødesløshed, siger seniorforsker ved Center for Nukleare Teknologier ved DTU, Sven Poul Nielsen, som DR Nyheder har forelagt flere af sagens dokumenter for.

- Det er beskæmmende

En anden ekspert undrer sig også over Mærsk Oils måde at opbevare affaldet på.

- Det er beskæmmende, at der er så mange brud på retningslinjerne for håndteringen af affaldet, siger lektor på DTU Steffen Foss Hansen, der er medlem af Uddannelses- og Forskningsministeriets ekspertpanel for opbevaring af radioaktivt affald.

Det radioaktive affald går under betegnelsen norm-affald og kommer fra undergrunden. Det er et affaldsprodukt fra Mærsk Oils olieboringer i Nordsøen, som sejles til kajen i Esbjerg, hvorefter Mærsk kører det til en industrigrund tre kilometer fra Esbjerg bymidte.

Mange af Mærsks tønder med radioaktivt affald er tærede, viser Sundhedsstyrelsens kontrolbesøg. (Foto: © Sundhedsstyrelsen)

Men Mærsk Oil har ikke levet op til myndighedernes sikkerhedskrav, viser dokumenter fra strålebeskyttelsesenheden under Sundhedsstyrelsen, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

Ved et tilsynsbesøg i 2016 får statslige stråleinspektører fra Sundhedsstyrelsen adgang til de containere, som Mærsk Oil opbevarer det radioaktive affald i. Her konstaterer inspektørerne, at Mærsk Oil opbevarer radioaktivt materiale i ”rustne”, ”gennemtærede” og ”bulede” ståltromler med løse spændebånd.

Den defekte emballage giver ”risiko for spredning af radioaktive stoffer til omgivelserne og dermed bestråling af mennesker,” fastslår inspektørerne i en tilsynsrapport på 157 sider, som sendes til Mærsk Oil i juli 2016.

Det første lager for affaldet var Måde Industrivej 34. Da lejemålet udløb, flyttede Mærsk i april 2015 affaldet ned på havnen i Esbjerg. Men flytningen var ulovlig, og Mærsk beordredes til at fjerne affaldet. Siden oktober 2015 har det ligget på Måde Industrivej 28.
Det første lager for affaldet var Måde Industrivej 34. Da lejemålet udløb, flyttede Mærsk i april 2015 affaldet ned på havnen i Esbjerg. Men flytningen var ulovlig, og Mærsk beordredes til at fjerne affaldet. Siden oktober 2015 har det ligget på Måde Industrivej 28.

Desuden påviser myndigheden i flere tilfælde et højere strålingsniveau i containerne, end Mærsk Oil selv har noteret, og myndigheden fastslår også, at affaldet ikke er låst forsvarligt inde. Tilsynet fører til i alt 29 bemærkninger og otte påbud, som Mærsk Oil skal rette ind efter.

På havnen og tilbage igen

DR Nyheder er også kommet i besiddelse af dokumenter, som viser, at Mærsk i 2015 midlertidigt flyttede det radioaktive affald fra industrigrunden i Esbjerg til havnen i Esbjerg, fordi Mærsks lejemål af industrigrunden udløb ved udgangen af marts 2015.

Da myndigheden bliver opmærksom på flytningen et halvt år senere, i september 2015, konstaterer den, at flytningen er ”ulovlig”, fordi den ikke er myndighedsgodkendt, som den skulle. Derudover understreger myndigheden, at Mærsk Oil ikke må placere radioaktivt materiale på havnen, fordi havnen er ”et område med stærkt forhøjet risiko for oversvømmelse i forbindelse med stormflod”.

En oversvømmelse af det radioaktive affald på havnen ville ifølge Steffen Foss Hansen være problematisk.

- Det er en klar forhøjelse af den overordnede risiko, der er ved det her affald. Når du flytter radioaktivt affald ud på havnen, hvor der er større risiko for oversvømmelse, så kan man jo få en meget stor og spredning af affaldet på meget store arealer, siger DTU-lektoren. Seniorforsker Sven Poul Nielsen er enig.

- Ved en oversvømmelse af havnen kan det radioaktive materiale blive spredt til havvandet, og dermed er spredningen af de radioaktive stoffer umulig at kontrollere, siger han og fremhæver, at de radioaktive stoffer kan blive spredt til grundvandet eller spisefisk i havvandet, som herefter kan havne på danskernes middagsbord.

Myndighederne beordrer Mærsk Oil til at flytte det radioaktive affald fra havnen med kort varsel, og få dage efter igangsætter Mærsk en transport af affaldet videre til en ny industrigrund i Esbjerg, som affaldet ligger på i dag.

Lungekræft og leukæmi

Norm-affald fra Nordsøen er typisk lavradioaktivt affald, men radioaktiviteten er alligevel så høj, at der ifølge Sundhedsstyrelsen er risiko for skadevirkninger på mennesker, hvis affaldet ikke indkapsles og opbevares forsvarligt. Eksperter er enige i, at virksomheder bør leve op til Sundhedsstyrelsens regler på området.

- Ved radioaktivt materiale, også norm-affald, er det fastslået, at der er en sammenhæng mellem strålingen derfra og lungekræft og leukæmi, siger Steffen Foss Hansen, lektor på DTU.

Containeren er mærket rigtigt af, men den er ikke aflåst, som den bør være. (Foto: © Sundhedsstyrelsen)

Han bakkes op af seniorforsker Sven Poul Nielsen.

- Man har sat regler for, at det skal være aflåst, og det skal være sikret på en måde, så man ikke pludselig begynder at få en udledning fra opbevaringsstedet ud til omgivelserne. Reglerne har man for, at den almindelige befolkning ikke bliver udsat for strålingen, siger seniorforskeren Sven Poul Nielsen og tilføjer, at hvis mennesker udsættes for en høj strålingsdosis af det radioaktive affald er der "en forhøjet risiko for en kræftsygdom".

Mærsk Oil er blevet forelagt sagen, men ønsker ikke at stille op til interview om, hvad virksomheden gør for at håndtere det radioaktive affald forsvarligt. Virksomheden har i stedet sendt et skriftligt svar.

- Maersk Oil håndterer norm-affald i overensstemmelse med lovgivningen. Området overvåges tæt af myndighederne, og vi følger deres anvisninger. Vi er regelmæssigt i dialog med myndighederne omkring norm, og vi har implementeret en række tiltag for at forbedre håndteringen af vores norm-lager, står der i svaret fra Mærsk Oil.

Fakta: Radioaktivt affald

  • Det radioaktive materiale fra undergrunden er typisk lavradioaktivt materiale og går på engelsk under forkortelsen norm, der står for Naturally Occurring Radioactive Material; på dansk naturligt forekommende radioaktive materialer.

  • Norm-affald fra olie- og gasindustrien kan under håndtering og opbevaring potentielt spredes i det omgivende miljø, og derfor betragter myndighederne det som en åben radioaktiv kilde.

  • Det betyder bl.a., at affaldet med aktivitetskoncentrationer større end undtagelsesniveauerne skal håndteres som radioaktivt affald.

  • Det vil sige, at det skal sikres mod tyveri, brand og vandskade samt være forsynet med advarselsskilte og oplysninger om bl.a. indholdet og aktivitetskoncentrationer.

  • Kilde: DR Nyheder og Strålebeskyttelse/Sundhedsstyrelsen.