Mærsk skyllede 42 ton ikke-godkendte kemikalier i havet

Oliegiganten Mærsk Oil har i årevis hældt kemikalie i havet uden at vide, hvor miljøskadeligt det er. Og uden at have tilladelse til det.

Danmarks største oliefirma mistænkes for at forurene mere i Nordsøen, end offentligheden hidtil har fået at vide. Mærsk Oil har brugt og udledt store mængder af et kemikalie med navnet ”scavtreat” til at fjerne svovlbrinte fra gassen i Nordsøen.

Men kemikaliet mistænkes for at indeholde en særlig komponent, der er betydeligt mere miljøskadelig, end Mærsk har fortalt myndighederne. Mærsk er forpligtet til at oplyse fyldestgørende og korrekt om kemikalierne til Miljøstyrelsen. Ifølge Mærsk er det ved ”en fejl” ikke sket.

- Det er problematisk, at Mærsk ikke overholder de regler, man skal. Det er også derfor, vi handler på det, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til DR Nyheder.

Mærsk afviser over for DR Nyheder at fortælle, hvor store mængder firmaet har udledt i havet. Men Miljøstyrelsen har efterfølgende givet aktindsigt i de indberetninger, som Mærsk har foretaget til Miljøstyrelsen.

Og de dokumenterer, at Mærsk Oil har udledt i alt 35.106 tons af kemikaliet scavtreat i Nordsøen i perioden 2012 til 2016. Heraf mistænkes et stof, der udgør 42 ton af udledningen, for at være mere miljøskadeligt, end Mærsk har oplyst til Miljøstyrelsen.

- Der er tale om en ganske alvorlig forurening, og der er tale om lovbrud gennem ganske lang tid, siger Maria Reumert Gjerding, miljøordfører for Enhedslisten.

Burde anmeldes til politiet

Mærsks forurening er ifølge hende så alvorlig, at Miljøstyrelsen burde gå til politiet.

- Det er et lovbrud, og det skal politianmeldes, og så skal myndighederne omgående gribe ind og få forureningen stoppet, siger Maria Reumert Gjerding.

Men Miljøstyrelsen bad ikke Mærsk stoppe udledningen af det ukendte stof øjeblikkeligt, og styrelsen gik heller ikke til politiet. I stedet udbad styrelsen sig en redegørelse og en handlingsplan fra Mærsk.

- Det er miljøstyrelsens vurdering, at det her skal ikke finde sted, og derfor skal der sættes en stopper for. Det er også derfor, at vi har indskærpet over for Mærsk, at vi skal have en handlingsplan senest 1. juli, så vi kan se, hvordan vi skal håndtere det, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Mærsk fortalte Miljøstyrelsen i april, at Mærsks kemikalieleverandør havde opdaget en ukendt komponent i kemikaliet scavtreat, som ”formentlig” betød, at kemikaliet var væsentligt mere miljøskadeligt end hidtil oplyst.

Hverken DR Nyheder eller Miljøstyrelsen har længe kunnet få oplyst af Mærsk, hvad det særlige stof hedder, eller hvor farligt det er. Men her til aften oplyser leverandøren af kemikaliet til DR Nyheder, at der er tale om stoffet BAC 50.

Mærsk har oplyst, at det formentlig vil ændre miljøklassificeringen af hele kemikaliet fra gult til rødt.

Mærsk vil ikke bruge kemikaliet mere

Det betyder med andre ord, at kemikaliet er væsentligt mere miljøskadeligt, end hidtil antaget. På baggrund af den nye viden er Mærsk nu i gang med at udfase kemikaliet, da virksomheden ikke må udlede røde kemikalier uden Miljøstyrelsens tilladelse.

DR Nyheder har været i kontakt med den leverandør, som Mærsk har købt kemikaliet scavtreat af. Herfra oplyses det, at leverandøren har ”leveret et kemikalie med en ikke-deklareret komponent”, og at leverandøren i samarbejde med Mærsk arbejder på at udskifte kemikaliet med et erstatningskemikalie inden udgangen af juni.

Miljøminister Esben Lunde Larsen mener, at det er for tidligt at overveje en politianmeldelse af Mærsk for at have udledt miljøskadelige kemikalier i havet uden tilladelse.

- Det er min opfattelse, at dialog er det bedste redskab i første omgang for at få klarlagt, hvad er der galt i situation, og hvordan vi håndterer det. Så kan man altid vurdere omfanget af skaden i forhold til en eventuel politianmeldelse, siger Esben Lunde Larsen.

Ifølge Mærsk er sagen håndteret korrekt, efter at Mærsk bliver gjort opmærksom på problemet af leverandøren.

-Vi har taget hånd om det lige med det samme og sørget for, at myndighederne er blevet underrettet med det samme, og vi sørger for, at vi har det her kemikalie udfaset senest 1. juli i år, siger Ole Hansen, direktør i Maersk Oil Denmark.

I den første version af denne artikel fremgik det ikke, hvad komponenten i kemikaliet, der mistænkes for at være miljøskadelig hedder. Det er blevet tilføjet til artiklen en time efter, den blev publiceret. Den leverandør, der har leveret kemikaliet til Mærsk oplyser, at komponenten hedder BAC 50.