Mærsks radioaktive affald hober sig op

Olieindustrien forventer at sejle mere lavradioaktivt affald til Danmark de kommende år.

Mærsk Oil har i dag 450 ton lavradioaktivt affald liggende på en industrigrund i Esbjerg.

Det er en rekordstor mængde, men i fremtiden bliver der sejlet endnu mere radioaktivt affald fra Nordsøen til landjorden i Danmark.

Det afslører et notat, som olieindustriens brancheorganisation, Olie Gas Danmark, har sendt til de danske myndigheder.

- Den midlertidige opbevaring er pladskrævende, og det kan forventes, at der skal håndteres en væsentlig, yderligere mængde norm (radioaktivt affald, red.), når dekommissionering af offshoreanlæg påbegyndes, skriver brancheorganisationen i et notat fra 2. november 2017, som DR Nyheder har fået aktindsigt i.

60.000 ton affald til Danmark

Allerede om få år vil mængderne af det radioaktive affald fra Nordsøen sandsynligt vokse mærkbart, fordi Mærsk Oil og Dansk Undergrunds Consortium har vedtaget konkrete nedrivnings- og genopbygningsplaner for det store Tyra-felt i Nordsøen.

Nedrivningen kan medføre, at op mod 60.000 ton affald skal sejles til landjorden i Danmark, og heriblandt vil være en del radioaktivt affald, viser DR Nyheders gennemgang af miljørapporter.

Det lavradioaktive materiale sidder blandt andet i rør og andre dele af oliefelterne og kan komme med op sammen med olien.

Mærsk Oil har ansvaret

Det er Mærsk Oil, som har ansvaret for, at de stigende mængder radioaktivt affald ikke udgør en sundhedsfare for ansatte i virksomheden og borgere i lokalsamfundet, fastslår Sundhedsstyrelsen.

-Det er operatørerne, altså de virksomheder, der frembringer det radioaktive affald, som har ansvaret for at håndtere det forsvarligt og i overensstemmelse med reglerne på området, siger David Ulfbeck, chefkonsulent i strålebeskyttelsesenheden under Sundhedsstyrelsen.

Det er Mærsk Oil, der har besluttet, at det lavradioaktive affald foreløbigt skal ligge i Esbjerg.

Myndighederne har ansvaret for at godkende den konkrete beliggenhed og holde tilsyn med affaldet. Lige nu ligger affaldet i et industrikvarter på Måde Industrivej 28 i Esbjerg.

DR Nyheder har spurgt Mærsk Oil om et interview om virksomhedens planer for at håndtere affaldet, men virksomheden ønsker ikke at give interview om sagen.

Facebook
Twitter