Mange indvandrere sparer ikke op til alderdommen

En stor del af landets indvandrere og efterkommere kan se frem til at være blandt de absolut fattigste, når de bliver pensionister. Det viser en ny undersøgelse af befolkningens pensionsopsparing.

Indvandrere betaler mindre ind til deres pension. (Foto: Brian Bergmann © Scanpix)

Kun fire ud af ti indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande sparer op til alderdommen ud over den lovpligtige ATP-indbetaling.

Til sammenligning indbetaler otte ud af ti etniske danskere til pensionen, viser en undersøgelse foretaget af ATP.

Undersøgelsen bygger på oplysninger om samtlige pensionsindbetalinger i løbet af 2006. Den viser også, at de indvandrere, der sparer op til pensionen, lægger færre penge til side end danskere.

I 2006 lagde indvandrere i gennemsnit 24.000 kroner til side, mens danskernes opsparing i snit var på 43.000 kroner.

Trækker spor

Ifølge forskningschef Torben Tranæs fra Rockwool Fondens Forskningsenhed giver tallene et klart billede af, at dårlig beskæftigelsesintegration trækker spor resten af livet.

- Bordet fanger. I Danmark betyder det meget, hvordan det går dig på arbejdsmarkedet. Og går det skidt, så har det langtrækkende konsekvenser, siger Torben Tranæs.

Integrationsforsker fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) Hans Hummelgaard er enig:

- Den store uligevægt mellem danskere og indvandrere, som vi ser på arbejdsmarkedet, fortsætter tilsyneladende med fuld styrke ind i pensionisttilværelsen. Danskernes beskæftigelsesgrad er langt højere end indvandrernes. Derfor betaler flere danskere ind til pension, siger han.

Asiater sparer mest op

Det viser sig at have en markant betydning for pensionsopsparingen, om man kommer fra Libanon eller Thailand.

Udsigterne til store pensionsopsparinger er meget ringe for libanesere, hvilket primært vil sige statsløse palæstinensere. I den gruppe er det kun to ud af ti, der sparer op ud over ATP.

Samme lave niveau ses blandt irakere, somaliere og afghanere. I den modsatte ende ligger de asiatiske indvandrergrupper – fra Thailand, Sri Lanka og Vietnam.

Blandt disse grupper har omkring seks ud af ti sparet op ud over ATP i løbet af 2006.

Facebook
Twitter