Martin Gruppen opkøbt af Schow & Co.

Schouw & Co. ejer 92,3 pct. af Martin Gruppen, og det svarer til 1.461.997 stk. aktier, oplyser Schouw & Co.

Schouw & Co. ejer 92,3 pct. af Martin Gruppen, og det svarertil 1.461.997 stk. aktier, oplyser Schouw & Co.

Det er herefter Schouw & Co.'s plan at indløse de øvrigeaktier i selskabet, hvorefter Martin Gruppen slettes påFondsbørsen.

Selskabet tilbød for knap en måned siden at købe aktierne iMartin Gruppen for 350 kr. per styk. Inden offentliggørelsen aftilbuddet kostede en aktie 265 kr., skriver RB-Børsen.

De habile bestyrelsesmedlemmer af Martin Gruppen og direktionenhar enstemmigt anbefalet aktionærerne i Martin Gruppen at accepterekøbstilbuddet, selvom de ikke finder, at den tilbudte kurs fuldt udreflekterer den langsigtede værdi af Martin Gruppen.

Når de alligevel anbefaler aktionærerne at tage mod tilbuddet,så skyldes det, at de vurderer, at der ikke er stor sandsynlighedfor, at der vil kunne komme et bedre købstilbud fra anden side.

Inden købstilbuddet ejede Schouw & Co. 69,1 pct. af MartinGruppen. Selskabet overtog i 1999 51,1 pct. af aktierne i MartinGruppen fra selskabets stifter, Peter Johansen, og gav da etpligtmæssigt indløsningstilbud på kurs 175. Det gav accept på frayderligere 8,9 pct. af aktiekapitalen. Siden har Schouw & Co.øget sin andel i selskabet til de 69,1 pct.

Martin Gruppen er en af verdens førende producenter afintelligent lys til tv, teater, koncertindustri m.v., mens Schouw& Co. er et industrikonglomerat og moderselskab for megetforskellige virksomheder.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk