Med ét steg Kristinas villagrund med to millioner: 'Jeg fik simpelthen en klump halsen'

Værdien af jord er på himmelflugt i mange af de helt nye ejendomsvurderinger.

Med et klik i e-Boks gik værdien af Kristina Sindbergs grund på papiret fra 1,1 til 3 millioner kroner. (Foto: Grafik: Morten Fogde Christensen)

En ret stor del af familiens økonomi og opsparing afhænger af den lille bungalow i Hvidovre.

Så da der pludselig kom brev i e-Boks med en frisk vurdering fra skattevæsnet, spærrede Kristina Sindberg øjnene op.

Værdien af familiens villagrund var på papiret steget fra 1,1 til 3 millioner kroner.

- Jeg skænkede ikke skatten ret mange tanker, da vi købte huset. Men der er ingen tvivl om, at da vi modtog de nye vurderinger, fik jeg simpelthen en klump i halsen med det samme.

- Jeg tænkte: En stigning på næsten 200 procent, betyder det så også, at skatten stiger 200 procent, fortæller hun.

Tusindvis har fået ny vurdering

Kristina Sindberg er én af de omkring 50.000 boligejere, der netop har fået en ny ejendomsvurdering af skattevæsnet.

Det er blot starten på over to millioner vurderinger, der skal finde vej til danskernes digitale postkasser.

Det er især grundpriserne, der er steget på de vurderede ejendomme i Hvidovre.

Du kan lede efter nye vurderinger i dit eget lokalområde på kortet her.

Og mange boligejere vil ligesom husejeren fra Hvidovre opleve, at værdien af deres bolig stiger væsentligt i de nye vurderinger.

Det betyder dog ikke, at skatten også stiger i samme grad, forklarer Curt Liliegreen, der er projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter.

- Der er ingen, der skal frygte, at de står over for et stort skattehop, når skattereformen træder i kraft i 2024. Hele ideen med skattereformen er, at der ikke er en eneste, der skal have en skattestigning. Hvis vurderingerne bliver højere, så bliver skattesatsen sat derefter, siger han.

Og det overrasker heller ikke boligøkonomen, at det især er værdien af jorden under husene, der stiger i de nye ejendomsvurderinger.

- Hvis det ikke var grundpriserne, der drev stigningen, kunne man godt skrotte hele det nye vurderingssystem. Det er i fuldstændig overensstemmelse med økonomisk teori og alle de data, vi har, at jorden stiger mere i pris end selve bygningen gør, siger han.

Boligejere får blød overgang

De 50.000 vurderinger er kun begyndelsen på en kæmpe opgave, der i årevis har voldt kvaler for skattevæsnet.

Vurderingsstyrelsen, der står bag de nye ejendomsvurderinger, er nu langt om længe begyndt at vurdere i den ende af bunken, hvor der er rigtig gode oplysninger om boligerne.

Det er for eksempel villaer i områder, hvor boligtyperne er nogenlunde ens, og hvor der har været mange boligsalg. Det gør det relativt let at ramme den rigtige pris.

Men det kan blive sværere, når der senere i år skal laves vurderinger af villaer, der ikke er lige så gode data om, mener Curt Liliegreen.

- Vi kan se, at vurderingerne her rammer ret godt, og det lader til, at der er ganske få klager. Men vi ved jo ikke, om det fortsætter sådan. Jeg vil tro, at myndighederne er startet med at vurdere det mere problemløse. Så lad os nu se, hvordan det går, når alle vurderingerne kommer ud, siger han.

Nogle boligejere vil med de nye vurderinger i hånden få så høje stigninger, at de i princippet skulle have haft et skattehop. Men de får i stedet en skatterabat, som holder det store hop i den nye vurdering nede, indtil boligen sælges til en ny ejer.

Skatterabatten er altså til for at skåne dem, der allerede i dag ejer en bolig eller som køber én, inden de nye regler træder i kraft 1. januar 2024.

Hvis der kommer nye ændringer i værdien af boligerne efter 2024, vil skatterne til gengæld følge med op eller ned, og herefter slipper nuværende ejere heller ikke for at skulle betale ekstra skat af nye stigninger i deres vurderinger.

Lejligheder kan give bøvl

Indtil videre er der kun sendt nye vurderinger af enfamilieshuse ud, men senere vil især vurderinger af lejligheder i storbyerne kunne give større hovedpine.

Ejerlejlighederne vil nemlig være langt mere bøvlede at vurdere end de ejendomsvurderinger, der netop er blevet spyttet ud af vurderingscomputeren hos skattevæsnet.

Det mener Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent og skatteekspert i revisorvirksomheden BDO.

Vurderinger af lejligheder og andre specielle ejendomme vil i langt højere grad skulle håndholdes af Vurderingsstyrelsen for at sikre, at de bliver fair.

- Typisk er det også ejerlejligheder og dyre villaer med gode beliggenheder, der vil få stigende ejendomsskatter fremadrettet, siger han.

Men det er ifølge skatteeksperten helt naturligt, at det er byboerne, der især kommer til at opleve skattestigninger i fremtiden.

Der er nemlig i første omgang ikke tale om, at skattevæsnet skruer skatten op for alle, men i stedet at man forsøger at lave en omfordeling af boligskatterne mellem land og by, forklarer han.

- Problemet med ejendomsskatterne har hidtil været, at provinsdanmark har betalt for meget, mens ejerlejligheder og dyre villaer i de større byer har betalt for lidt.

På landet kan nogle boligejere faktisk forvente at få penge tilbage som kompensation for de år, de har betalt for meget fra 2011 til 2020.

- Hvis du bor ude i Vestjylland, kan du typisk forvente at få penge tilbage, fordi du har betalt for meget ejendomsskat de sidste 10 år. Og så kan du forvente lavere ejendomsskat de kommende år, når de nye satser bliver sat i værk fra 2024, siger Henning Boye Hansen.

Hvad hvis jeg sælger efter 2024?

Hos Kristina Sindberg i Hvidovre handler det dog ikke kun om den boligskat, hendes egen familie skal betale.

Hun tænker også på, hvad de nye regler vil betyde for husets værdi, hvis det en dag skal sælges.

- Vi har investeret ret mange penge i huset. Det er jo penge, vi har sparet op. Vi har tænkt, at det er bedre at putte pengene ind i mursten. Så har i hvert fald en sikkerhed om nogle år, når børnene er flyttet, og vi måske skal noget helt andet, siger Kristina Sindberg.

Hvis en bolig handles efter 2024, vil nyslåede boligejere komme til at betale fuld skat af de stigninger, som de nye vurderinger medfører.

Hvis en køber skal betale højere skat, kunne man jo tænke sig, at vedkommende ikke ville betale lige så meget for ejendommen.

Men det bliver næppe villaejere i Hvidovre, der rammes af prisfald, vurderer Curt Liliegren.

- Dette her kommer til at give et prisfald på ejerlejligheder, men det kommer ikke til at påvirke prisen på enfamiliehuse, og på den lange bane vil priserne begynde at stige igen, siger han.