Medarbejderflugt udskyder udflytning af Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen lukker først sit kontor i København i 2019. Baggrunden er et stort frafald af medarbejdere, der forlænger i forvejen meget lange sagsbehandlingstider.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for visse arbejdsskadesager er mellem 26 og 28 måneder. Oveni kommer en udflytning, som kan gå yderligere ud over sagsbehandlingstiden. (Foto: © Nikolai Linares, Scanpix)

Arbejdsskadestyrelsen dropper planen om at flytte ud af hovedstaden omkring den 1. juli 2017.

Beslutningen er truffet, efter et stort antal medarbejdere har forladt styrelsen, siden det i oktober blev meldt ud, at knap 4.000 statslige arbejdspladser flytter til provinsen.

Medarbejderfaldet er over dobbelt så højt, som styrelsen har regnet med, og for at undgå en yderligere medarbejderflugt - og dermed forlængede sagsbehandlingstider - vil Arbejdsskadestyrelsens domicil på Østerbro i København først lukke den 1. januar 2019.

- Vi er optagede af, hvordan vi sikrer den bedst mulige behandling af de skadeslidte. Dels skal vi sikre den fornødne kvalitet, dels skal vi sikre, at sagsbehandlingstiden ikke bliver forlænget. Og i den forbindelse har vi måttet tage bestik af den personaleomsætning, vi har oplevet siden efteråret 2015, siger Thomas Lund Kristensen, der er konstitueret direktør i Arbejdsskadestyrelsen.

Han har også selv opsagt sin stilling og skal for fremtiden være direktør i Københavns Kommune.

Nyt navn og nye kolleger

Omkring 60 af de cirka 400 ansatte i Arbejdsskadestyrelsen har siden oktober sagt op.

Blandt styrelsens 200 akademiske sagsbehandlere har medarbejdersivningen været størst. Her har over 15 procent foreløbigt meldt deres afsked.

De opdaterede udflytningsplaner blev fremlagt på et stormøde i sidste uge, hvor medarbejderne samtidig blev introduceret til ATP, som fra 1. juli overtager driften af Arbejdsskadestyrelsen.

I den forbindelse skifter Arbejdsskadestyrelsen navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES.

AES vil fortsat have hovedsæde i København. Men i stedet for at flytte hele butikken til Haderslev og Vordingborg, vil afdelingerne løbende blive bygget op, som stillingerne opsiges i København:

- Vores vurdering var, at hvis vi blev i København lidt længere, ville medarbejderomsætningen falde lidt. På den anden side bygger vi sagsbehandlingen op først i Haderslev og siden i Vordingborg i takt med, at personaleomsætningen kommer i København, siger Thomas Lund Kristensen.

De første 30 stillinger er allerede slået op til den nye afdeling i Haderslev, som efter planen starter op i september.

Over to års sagsbehandlingstid

Arbejdsskadestyrelsen behandler årligt omkring 55.000 arbejdsskadesager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en sag uden erstatning for tabt arbejdsevne er på syv måneder.

Værre ser det ud for sager, hvor den tilskadekomne har ret til erstatning. Her er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid mellem 26 og 28 måneder - altså over to år.

Det er i forvejen kritisk lange sagsbehandlingstider, og Thomas Lund Kristensen vurderer, at udflytningsplanerne kan trække sagerne endnu længere ud.

- Vi gør alt, hvad vi kan, for at udflytningsplanen ikke kommer til at påvirke sagsbehandlingstiderne. Når det er sagt, så står vi i en svær situation. Vi må imødese, at der sker en vis nedgang i sagsafviklingen i en kort overgangsfase. Og det vil påvirke sagsbehandlingstiden i negativ retning, men kun på kort sigt, siger han.

Fredag kritiserede ombudsmanden Arbejdsskadestyrelsens lange sagsbehandlingstider. Der er ingen faste regler for, hvor lang tid de må tage, men sagsbehandlingstiden skal være rimelig, og det, mener ombudsmand Jørgen Steen Sørensen, ikke er tilfældet:

- Jeg mener ikke, at det er rimeligt at skulle vente i gennemsnit over to år på at få at vide, om man får erstatning for en arbejdsskade, siger han på ombudsmandens hjemmeside.

Arbejdsskadestyrelsens eget mål er at få nedbragt sagsbehandlingen til gennemsnitligt 21 måneder, men det, mener ombudsmanden, heller ikke er nok.

- Man må anerkende, at nogle typer af sager af naturlige grunde tager lang tid. Men det er overraskende, at målet er 21 måneder, når man tidligere har behandlet disse sager væsentligt hurtigere. Så det vil jeg følge nærmere, siger Jørgen Steen Sørensen.